Bekering – Waar ga jij heen?

Bekering – Waar ga jij heen?

Schriftgedeelte

Bert Boer spreekt in deel 8 van de serie “Uw koninkrijk kome” over het onderwerp “Bekering – Waar ga jij heen?” n.a.v. Mattheüs 3:1-12.

Wanneer een mens sterft waar ga je dan eigenlijk heen? Het leven kan binnen een fractie van een seconde zomaar voorbij zijn. Denk bijv aan een motor ongeluk waarbij iemand plotseling overlijd.

Wij mensen hebben een keuze het is zwart of wit. Een gelovige gaat naar de hemel zeggen we al gauw en een ongelovige naar de hel. De ene gelovige weet zeker waar hij / zij komt en de ander aarzelt nog over zijn/ haar behoudenis. Een ongelovige zegt vaak dat hij /zij geen idee heeft waar ze komt. Of gelooft dat er niets is na de dood.

Wanneer je een kind vraagt waar je heen gaat als je niet in Jezus gelooft zegt het stellig: naar de hel. Maar wat is nu eigenlijk de hel? Hel- gehena. Staat alleen geschreven in de Evangeliën en in de brief van Jacobus. Ook lezen we in de bijbel over het dodenrijk. Het dodenrijk is overigens iets anders dan de hel. De hel wordt aangeduid als een poel des vuurs dit kun je lezen aan het eind van het bijbel boek openbaringen.
Wat is dan het dodenrijk als dit niet de hel is? Dodenrijk is het graf. Het is goed om te kijken wanneer je een bijbel vertaling leest om te kijken wat het betekent.

Waar ga jij heen als je sterft? Een indringende vraag! Het is belangrijk om dit je zelf af te vragen. Het is ook bemoedigd om te weten wanneer een geliefde sterft waar hij/ zij komt. Tegerlijktijd is het ook confronterend. Het is een waarschuwing.

In de tekst gedeelte van vandaag mattheus 3 vers 1 tot 12. Lezen we over Johannes de doper. Hij werkte in een woestijn waar het dor en droog was. De gesteldheid van veel joden was geestelijk droog en dor. Er was veel religie en afgoderij wat we ook in ons eigen leven kunnen zien terugkomen. Je houdt keurig de wet en regels. Maar je doet het het niet vanuit je hartsgesteldheid. Of je gaat naar de kerk omdat je zo opgevoed bent. Geloof en relatie is een persoonlijke zaak. Johannes doopte mensen als teken van reiniging van hun zonden. Hoe leven wij? Vanuit angst ? Misschien ben je wel bang… zoals de joden dat ze door God opnieuw in ballingschap werden gezonden, wanneer ze zich niet hielden aan bepaalde wetten. Jij kunt ook bang zijn om gestraft te worden. En het kan dat je hierdoor niet in relatie tot God kan komen. Wanneer je met God leeft vanuit relatie hoef je niet bang te zijn. Je wordt gedreven door Gods liefde.

Veel mensen wandelen in nog in eigen kracht. Ze doen het zelf. Maar bij een waarachtig bekering helpt God jou met Hem wandelen.
Waarom is bekering noodzakelijk? Om bij God te kunnen komen. Je hebt berouw van je zonden en je verlangt een leven met Hem.

Wanneer je niet bekeert is er een doodlopende weg. Het leid je naar de eeuwige dood. Eeuwig gescheiden van God. Om in de hemel te kunnen komen moet je volmaakt zijn. Volmaakt? Kan dit? Ja door de reiniging van het bloed van Jezus Christus. De doop symboliseert dit.

Bekering je bent verbonden met Zijn opstandig. Je bent geschikt gemaakt voor de hemel. Het is belangrijk om te weten dat er twee wegen zijn. Denk hierbij aan de brede en smalle weg. De een leidt tot eeuwig leven en de ander naar eeuwig dood. Straks zal Jezus de koren van het kaf scheiden met een wan. Het graan (de gelovigen) worden in de schuur gedaan ( beeldspraak ) en het kaf zal door vuur verbrand worden. Waar zul jij zijn na dit leven? Er is bekering nodig en daaruit vloeit voort reiniging en heiliging.

Misschien vraag je je af waar de gelovigen zich nu bevinden. Zijn ze in de hemel? We lezen in Gods woord in de derde hemel. De plek waar God woont. We lezen ook over het paradijs wat overheen komt met de hemel. Een afgebakende plek met stromend water en vruchtbomen denk aan het paradijs in genesis. We kunnen hierbij denken dat de hemel een afgebakende plek is waar geen indringer zomaar kan komen. Er is een rivier- de heilige Geest aanwezig en de boom des levens- Jezus Zelf is eraan wezig.

Het paradijs / de hemel is nu nog niet compleet. De hemel is een plek waar men wacht op de opstanding uit de doden. Als Jezus terugkomt zullen de doden en die nog leven Hem tegemoet komen. Dan zal het oordeel volgen. Een gelovige wordt beoordeeld op zijn / haar vruchten uit zijn / haar leven. Ze zullen in Jezus behouden zijn.

Terug naar het dodenrijk waar de ongelovigen zich bevinden. Na het sterven. Zij zullen na het oordeel in de hel worden geworpen. Buitenste duisternis. Gepijnigd. Gescheiden van God. Ze zullen de heerlijkheid van God moeten missen.

Waar ga jij naar toe?
Keer je om nu de tijd daar nog voor is. Jezus stierf voor jou en gaf Zich zelf uit volmaakte overvloedige liefde. Pak jij die liefde aan? Er is nog tijd er is nog plaats om straks voor eeuwig bij Hem te zijn. Nu mogen we leven vanuit relatie . Wat een rijkdom ! Ja Hij is Overwinnaar !

0 reacties

Voeg een reactie toe

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).