Aan de gemeente verbonden zendelingen

Aan de gemeente verbonden zendelingen

Oscar Lohuis

Oscar Lohuis is twaalf jaar gemeentepredikant geweest.
Van 1995 tot 2001 was hij voorganger van de Baptistengemeente Meppel en van 2001 t/m 2006 van de Vrije Baptistengemeente De Fontein in Emmeloord. Sinds 2007 staat Oscar in een bediening van prediking en bijbelonderwijs, waarbij hij op veel plaatsen komt om de gemeente van Jezus Christus te dienen met het Woord. I.v.m. lange reistijden en de mogelijkheid om meer vanuit huis te werken is in juli 2014 de fam. Lohuis verhuisd naar Ermelo.

Onder de naam Goed Nieuws Bediening zijn Oscar en Loïs een nieuw werk begonnen waarin de nadruk ligt op verkondiging.

Oscar preekt elke zondag twee keer, verzorgt door de week twee of drie bijbelstudies, lezingen of spreekbeurten en wordt regelmatig gevraagd te spreken op conferenties.

Hij publiceert artikelen in verschillende christelijke bladen en werkt mee aan de krant Israël Aktueel. Van zijn hand verschenen twee boeken, ‘Zien en leven, geestelijke vernieuwing door het evangelie‘ en ‘Exclusieve Liefde, waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten‘.

Een keer per jaar reist hij met een groep door Israël om de Bijbel te onderwijzen op de plekken waar de geschiedenissen zich hebben afgespeeld en de Bijbel open te slaan op wat er nog zal gaan gebeuren in Gods geschiedenis met deze wereld. Sinds 2017 is Oscar ook betrokken bij zendingswerk in India in samenwerking met CAMA-zending en de CAMA-gemeente in deelstaat Gujarat.

Op www.goednieuws.info vindt u meer informatie, alsmede preken, artikelen, radio-uitzendingen en lezingen.

Boeken

Exclusieve Liefde – ds. Oscar Lohuis
De meeste christenen weten wel dat er gezegd wordt dat seks vóór het huwelijk niet goed is. Toch vragen velen zich af of de Bijbel dat nu werkelijk leert. Oscar Lohuis wil je laten zien hoe mooi het is de seksuele relatie te bewaren voor je eigen vrouw of man. Acht duidelijke redenen om te wachten tot het huwelijk worden op een rijtje gezet. God geeft ons deze leefregel voor ons eigen bestwil en voor een zo goed mogelijk functionerende samenleving. Hij wil dat huwelijken en gezinnen gelukkig zijn.

Zien en Leven
Geestelijke vernieuwing door het evangelie.John Boekhout

John Boekhout is werkzaam voor de St. Apollos als bijbelleraar /projektleider. Stichting Apollos helpt kerken en trainingsorganisaties in Afrika, Suriname en Pakistan met het uitbreiden en verbeterenvan hun predikantenopleiding.

Kerntaak van John is het coachen van de Afrikaanse algemeen directeur van het werk, steunen van de teamleden die lesmaterialen maken, en landelijk training verzorgen.

Daarnaast is hij aktief in de fondswerving. Het meest van zijn tijd gaat echter naar het begeleiden van de samenwerking van twaalf samenwerkende organisaties.

Als resultaat zien ze kerkleiders die geholpen worden niet alleen bij het voorgaan en pastoraat, maar ook bij het begeleiden en enthousiasmeren van gemeenteleden t.a.v. allerlei maatschappelijke en gezondheidsproblemen. Een relevante, diakonale kerk.

Met 4000 nieuwe kerken erbij per week, in het zuidelijk halfrond, is er een gigantische behoefte aan nieuwe en goede leidinggevenden. Men schat het aantal aktieve kerkleiders zónder enige training momenteel op drie miljoen.

Het mooie gegeven is in b.v. Afrika, dat de kerk gegroeid is van 10 miljoen (1990) naar 360 miljoen (2000). Met meer training zijn er meer voorgangers. Met betere training, is er ook effect in de levens van gemeenteleden… en via hen in de dorps-, stads- en sloppenwijk- gemeenschappen, waarin deze kerken Christus gestalte geven.

Meer informatie op deze websites: www.apollos.nl en www.entrust4.org

St. Apollos heeft een mooi team, dat het werk aanbeveelt:


Jurian Ras

Over de organisatie: Operatie Mobilisatie.
Operatie Mobilisatie is een stichting die zich richt op het bereiken van de onbereikten met het Evangelie. Om dat doel te bereiken zenden we mensen uit, worden er evenementen georganiseerd, houden we contact met zendelingen in het buitenland enzovoort.

Daarnaast proberen we met behulp van boeken, folders, sprekers en presentaties mensen te “mobiliseren” om uit te gaan en over het Evangelie te vertellen.

Elk land doet dit op zijn eigen manier en probeert mensen op hun eigen manier te benaderen. Bijvoorbeeld door middel van praktische hulp, pastorale zorg of het aanbieden van Bijbels in de taal van diverse volken.

Mijn taak bij Operatie Mobilisatie is het beheren van de ICT systemen voor OM Nederland. Ik ben daarbij verantwoordelijk voor de computers, servers en de diensten die daar op draaien.

Daarnaast probeer ik de processen van werknemers gemakkelijker te maken. Alles gaat tegenwoordig digitaal: communicatie tussen de landen, administratie, samenwerken. Mensen werken overal in Nederland, dus het is van groot belang dat ze gemakkelijk, maar ook veilig samen kunnen werken.

Ik ben constant bezig werkprocessen makkelijker te maken. Onderzoek doen naar wat relevante, maar ook veilige methodieken zijn. Dit vak is in constante verandering.

Ook functioneer ik als helpdesk voor werknemers. Zowel vrijwilligers en medewerkers kunnen bij mij terecht met vragen. Als ze hulp nodig hebben met bepaalde processen denk ik met hen mee en bemiddel ik in apparatuur.

Voor een goede samenwerking is er ook goed contact met ICT’ers van andere OM werkvelden. Zo wisselen we informatie uit en helpen we elkaar in deze missie!


Linda Blaakmeer

Meer informatie volgt.

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*
*Verplichte velden

*

Contactgegevens:
*Verplichte velden

Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden