Aan de gemeente verbonden zendelingen

Aan de gemeente verbonden zendelingen

JOOP STRIETMAN

Voor ons horen zij bij elkaar, maar verdrietig genoeg is Annie 4 jaar geleden overleden.

Joop is met pensioen, maar toch ook nog steeds actief en dankbaar voor gebed en meeleven!

In 1977 begonnen Joop en Annie met een team van medewerkers het OM kantoor in Emmeloord. Daarna maakten ze gedurende acht jaar deel uit van het internationale leiderschap team van de organisatie.

Van 2003 tot 2015 waren ze verantwoordelijk voor een samenwerkingsverband van zendingsorganisaties, om trainingen voor leidinggevenden in de zending aan te bieden. Dat gebeurde op alle continenten. Zo’n 2.500 leiders van 200 organisaties hebben deze training afgerond.

Op dit moment verzorgt Joop als ambassadeur van OM spreekbeurten, helpt zo nu en dan nog steeds bij de training van leiders en is betrokken bij de lancering van de Kairos cursus in Nederland. Voor de training van leiders kun je ook de website bezoeken:  www.wetrainleaders.org

 John Boekhout

John Boekhout is werkzaam voor de St. Apollos als bijbelleraar /projektleider. Stichting Apollos helpt kerken en trainingsorganisaties in Afrika, Suriname en Pakistan met het uitbreiden en verbeterenvan hun predikantenopleiding.

Kerntaak van John is het coachen van de Afrikaanse algemeen directeur van het werk, steunen van de teamleden die lesmaterialen maken, en landelijk training verzorgen.

Daarnaast is hij aktief in de fondswerving. Het meest van zijn tijd gaat echter naar het begeleiden van de samenwerking van twaalf samenwerkende organisaties.

Als resultaat zien ze kerkleiders die geholpen worden niet alleen bij het voorgaan en pastoraat, maar ook bij het begeleiden en enthousiasmeren van gemeenteleden t.a.v. allerlei maatschappelijke en gezondheidsproblemen. Een relevante, diakonale kerk.

Met 4000 nieuwe kerken erbij per week, in het zuidelijk halfrond, is er een gigantische behoefte aan nieuwe en goede leidinggevenden. Men schat het aantal aktieve kerkleiders zónder enige training momenteel op drie miljoen.

Het mooie gegeven is in b.v. Afrika, dat de kerk gegroeid is van 10 miljoen (1990) naar 360 miljoen (2000). Met meer training zijn er meer voorgangers. Met betere training, is er ook effect in de levens van gemeenteleden… en via hen in de dorps-, stads- en sloppenwijk- gemeenschappen, waarin deze kerken Christus gestalte geven.

Meer informatie op deze websites: www.apollos.nl en www.entrust4.org


Zending in Centraal Azië

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19

Deze jonge mensen* hebben een roeping ervaren van God, om het Evangelie te delen met onbereikte volken in Centraal Azië. Daar gaan ze gemeentestichtend werk doen. Samen willen ze bouwen aan Gods koninkrijk. Zij werken daar met Operatie Mobilisatie en zijn uitgezonden door de Baptistengemeente in Meppel. 

*vanwege de veiligheid worden de namen niet vermeld

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).