Uitgezonden zendelingen

Uitgezonden zendelingen

Bram & Aline Kramer

emigreerden’ van Urk naar Haarlem

Bram en Aline Kramer – ze hebben 2 kinderen die inmiddels uit huis zijn -, kerkten tijdens hun kampeerweekeinden in Haarlem. Hun hart werd bewogen met het handjevol seniore kerkgangers en christenen in de stad; van de 177.000 inwoners geven ongeveer 2.500 personen aan eenmaal per maand een samenkomst te bezoeken. Dat is minder dan 2%.

Hun hart raakte daar onrustig onder, want ‘Wie gaat het Goede nieuws van het evangelie aan de mensen in Haarlem vertellen?’

Het letterlijke antwoord op hun vraag werd hen, nadat ze om richting gebeden hadden, gegeven in een preek waar de oproep klonk:
‘Kom uit je Zoutvat!’

Daarna zijn ze in gehoorzaamheid, gegaan. Hun huis verkocht en in Haarlem een plek gezocht, in een wijk waar de Haarlemmers zelf liever niet willen wonen. Toegelaten en aangesloten als samenwerkingspartner bij GIDS (Geloven in de Stad) waardoor ze in verbinding zijn met alle geloofs initiatieven in de stad, de kerken en haar voorgangers. 

Als DeelHem Community bouwers in Haarlem leggen ze zich toe op een 5 tal specifieke activiteiten. 
1: Zo organiseren ze eenmaal per week, op de vrijdag, een buurtmaaltijd,
2: hebben ze twee eigen Herbergkamers, inclusief badkamer. Hier komen mensen op Adem die in moeilijke relatie(s) of situatie(s) verkeren en biedt Aline als een Goede Gids, ruimte, tijd en vertrouwen in het begeleiden bij het delen van hun moeites en verdriet.

3: Is Bram Present voor mensen met onvoldoende netwerk, gezondheid of financiën door hen te helpen met Klussen & Klaren. 
4: Bouwen ze mee aan het Huis van Gebed in Haarlem, waar Bram ook kernteamlid van is. Samen met dit team verlangen ze naar het inrichten van een gebedsplaats waar 24/7 gebed mogelijk is in en voor Haarlem. 
5: Zijn ze samen beschikbaar in straat/wijk pastoraat en meedenken en bouwen aan Kerkelijk/Maatschappelijke initiatieven, zoals de koffiecorner in Molenwijk en het Open Huis in Boerhavewijk. Ook is Bram in dienst als oudste Pastoraat in de Koningkerk In Haarlem.

Vanaf januari 2023, was de combinatie (Makkum-Haarlem) niet meer vol te houden en is Bram gestopt met zijn betaalde baan en leeft op basis van giften. Aline werkt (nog) een aantal dagen betaald bij St. Ontmoeting als locatiamanager in de noodopvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen in Haarlem.

In januari 2023 zijn ze officieel door De Fontein uitgezonden. Bram is sinds januari 2023 ook werkzaam als Pastorale Oudste in de Koningkerk en is bezig daar het bezoekwerk en het Pastoraat in te richten. En, de gemeente groeit! Een wonderlijke beweging en groei is er, vooral na de Corona periode merkbaar. Er is weer een tienergroep, er worden weer doopdiensten georganiseerd, er zijn weer introductiekringen.
We weten ons omringd door een kring van DeelGenoten en Partners in onze missie, waarvan er ook een groep maandelijks met en voor ons bidden. 

Als aanspreekpunt in VBG De Fontein zijn Louw en Aida Weerstand onze contactpersonen. Tezamen met onze gebedspartners, Urkers en Haarlemmers samen, weten we ons omringd met een kring van enthousiaste bemoedigers en bidders. En jullie als zendende gemeente. Wat een rijkdom!

Bram en Aline Kramer
DeelHem Haarlem

www.deelhem.nl
www.huisvangebedhaarlem.nl
www.gelovenindestad.nl
www.goodguidance.nl


OSCAR & Loïs LOHUIS

Oscar Lohuis is twaalf jaar gemeentepredikant geweest.
Van 1995 tot 2001 was hij voorganger van de Baptistengemeente Meppel en van 2001 t/m 2006 van de Vrije Baptistengemeente De Fontein in Emmeloord. Sinds 2007 staat Oscar in een bediening van prediking en bijbelonderwijs, waarbij hij op veel plaatsen komt om de gemeente van Jezus Christus te dienen met het Woord. I.v.m. lange reistijden en de mogelijkheid om meer vanuit huis te werken is in juli 2014 de fam. Lohuis verhuisd naar Ermelo.

Onder de naam Goed Nieuws Bediening zijn Oscar en Loïs een nieuw werk begonnen waarin de nadruk ligt op verkondiging.

Oscar preekt elke zondag twee keer, verzorgt door de week twee of drie bijbelstudies, lezingen of spreekbeurten en wordt regelmatig gevraagd te spreken op conferenties.

Oscar publiceert artikelen in verschillende christelijke bladen en werkt mee aan de krant Israël Aktueel. Van zijn hand verschenen drie boeken:

• ‘Zien en leven, geestelijke vernieuwing door het evangelie‘,

• ‘Exclusieve Liefde, waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten

• ‘Zegen door Israël‘.

Een keer per jaar reist hij met een groep door Israël om de Bijbel te onderwijzen op de plekken waar de geschiedenissen zich hebben afgespeeld en de Bijbel open te slaan op wat er nog zal gaan gebeuren in Gods geschiedenis met deze wereld. Sinds 2017 is Oscar ook betrokken bij zendingswerk in India in samenwerking met CAMA-zending en de CAMA-gemeente in deelstaat Gujarat.

Op www.goednieuws.info vindt u meer informatie, alsmede preken, artikelen, radio-uitzendingen en lezingen.

BOEKEN

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Boek-exclusieve-liefde-oscar-lohuis.jpg

Exclusieve Liefde – ds. Oscar Lohuis

De meeste christenen weten wel dat er gezegd wordt dat seks vóór het huwelijk niet goed is. Toch vragen velen zich af of de Bijbel dat nu werkelijk leert. Oscar Lohuis wil je laten zien hoe mooi het is de seksuele relatie te bewaren voor je eigen vrouw of man. Acht duidelijke redenen om te wachten tot het huwelijk worden op een rijtje gezet. God geeft ons deze leefregel voor ons eigen bestwil en voor een zo goed mogelijk functionerende samenleving. Hij wil dat huwelijken en gezinnen gelukkig zijn.

Zien en LevenGeestelijke vernieuwing door het evangelie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is OscarLohuis-ZienenLevenVKgr.jpg

Zegen door Israël

Vanaf het midden van de negentiende eeuw keerden Joden terug naar het beloofde land en in de twintigste eeuw kwam Israël weer op de kaart van de wereld te staan. Hoe zien we dat in het licht van wat de Bijbel over Israël zegt? Speelt Israël nog een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en het ontstaan van de staat Israël te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie op Israël en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?
Zegen door Israël is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft op deze en andere vragen. Oscar Lohuis verbleef twee weken alleen in Jeruzalem en heeft in die korte periode het grootste deel van dit boek geschreven. Hij neemt u mee, zowel naar wat hij heeft gezien en meegemaakt tijdens zijn reizen door Israël, als naar de ontdekkingen die hij heeft gedaan in de Bijbel over Gods plan met Israël.


Hans & Rosalyn van Baaren

Hans en Rosalyn van Baaren zijn al vanaf 1989 werkzaam bij OM.  Sinds 2017, is Hans de directeur van OM Europa. Het Europese continent is na China en India het drukst bevolkte werelddeel waar, in tegenstelling tot China en India, de kerk niet groeit maar juist krimpt. OM heeft in Europa ongeveer 2000 medewerkers in 35 verschillende landen. Hans is verantwoordelijk voor de gezondheid en groei van de organisatie met een focus op gemeentestichtend werk onder de minst bereikten in Europa.

Hans en Rosalyn hebben elkaar leren kennen aan boord van de Logos II en zijn na hun huwelijk in Engeland (waar Rosalyn vandaan komt), naar Emmeloord verhuisd.  Hans was de directeur van OM in Nederland (1995 – 2000). In 2006 zijn ze met hun kinderen naar de USA verhuisd, om een kantoor en basis voor OM schepen op te starten. Vanaf 2017 zijn ze weer woonachtig in Nederland en geven leiding aan het OM werk in Europa. Hans en Rosalyn hebben drie, inmiddels volwassen, kinderen – Lisa Marie, Anna en Chris.

Contact

e-mail: hans.vanbaaren@gmail.com

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).