Pastoraat

Pastoraat

Als pastoraal team willen we vanuit Gods Woord en de liefde van Christus, omzien en hoop geven aan mensen die worstelen met geestelijke, lichamelijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Wij willen een luisterend oor zijn en waar mogelijk, geestelijke bijstand, raad en praktische hulp bieden. We doen dit in het vertrouwen dat God boven bidden en denken gebeden verhoort en dat mensen ondanks de zorgen en moeiten die er zijn, de blijdschap van de Heer mogen ervaren in hun dagelijks leven.

Zo nodig kan er worden doorgestuurd naar professionele instanties.

Meldpunt pastoraat: Jan & Rixt van Dijk
Telefoonnr.: 06-25169801
E-mail: meldpuntgemeentezorg​@vbg-emmeloord.nl

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).