Huiskringen

Huiskringen

Onze gemeente heeft 18 huiskringen,
die samen zo’n 300 kringleden hebben.

Agenda: volgende huiskring

Wat zijn huiskringen en wat is het doel ervan?

Een huiskring bestaat uit 8 tot 15 kringleden, die twee keer per maand bij elkaar komen. Daarnaast heeft elke kring ook een aantal niet-bezoekende kringleden, zodat het totale aantal kringleden wel 20 kan zijn.
Het gaat om het vormen van kleine groepen in een grotere gemeente, waarin je:

 • elkaar leert kennen,
 • samen kunt delen vanuit de Bijbel,
 • samen kunt bidden,
 • met elkaar kunt meeleven en voor elkaar kunt zorgen.

De huiskringen zijn sociaal- en gemeenschapsgericht. De groei van het persoonlijke geloof, op een praktische manier, staat bij dit alles voorop. Dit niet alleen om zelf te groeien, maar ook om de ander binnen èn buiten de huiskring te helpen groeien in het geloof.

Wie nemen er deel aan de huiskringen?

Alle gemeenteleden en vaste gasten worden ingedeeld in een huiskring, ook degenen die niet op de huiskring komen. Hierdoor valt elk lid, elke vaste gast onder de zorg van een huiskring. Nieuwe bezoekers van de gemeente volgen, voordat ze ingedeeld kunnen worden in huiskringen, de introductiekring, die één seizoen duurt en doorgaans in september van start gaat.
Ook gasten die al langer in de gemeente komen, maar nog niet in een huiskring komen, zijn welkom op de kring. Wel gaan we er dan van uit dat zij, net als nieuwe bezoekers, eerst de introductiecursus gevolgd hebben.

Degene die ingedeeld wil worden, geeft dit aan bij Johan Tensen, de coördinator huiskringen en hij geeft hem/haar dan een plaatsje.

Wanneer komen de huiskringen bij elkaar?

Elke 2e en 4e week van de maand. De meeste huiskringen op woensdagavond, enkele huiskringen op een andere avond of overdag.
Het huiskringenseizoen loopt ongeveer van begin september tot eind juni.

Wat wordt er zoal gedaan tijdens een huiskringbijeenkomst?

De bijeenkomsten zien er ongeveer als volgt uit:

Vanaf 19:30 ben je welkom. Om 20:00 uur komt de laatste deelnemer nog binnenstuiven en valt meteen met z’n neus in de koffie. Even gezellig met z’n allen bijpraten (en de koek is fantastisch).
Maar om 20.15 uur moet er gewerkt worden! De verwelkoming, enkele mededelingen, gebed en het samen zingen van enkele liederen.

En dan, om 20:30 uur, het bijbelgesprek. Vanuit de Bijbel en teruggrijpend op de Bijbel vindt er een groepsgesprek plaats. Geen theoretische verhandelingen door één leider, maar praktische toepassing van bijbelse gegevens op je persoonlijke leven. Aan de hand van vragen en stellingen komen de kringleden zelf aan het woord. En wat kan je dan veel van elkaar leren!
De tijd is te kort.

Om 21:30 uur even snel een tweede bakkie. Ondertussen worden de onderwerpen waar de huiskringleden straks samen voor willen bidden en danken genoemd en volgt het gezamenlijke gebed. Soms wordt er meer tijd genomen om bepaalde noden van een huiskringlid te bespreken en/of om voor te bidden.

Om 21:55 uur nog even snel wat dingen afspreken: de één zal een bezoekje brengen bij de ander, en een ander zal iemand helpen met een praktisch klusje. Om 22:00 uur is het programma voorbij. Sommigen blijven nog wat napraten, maar daarna is het toch echt afgelopen.

Hoe passen de huiskringen in het geheel van het gemeenteprogramma?

Naast de zondagse eredienst hebben de huiskringen een centrale plaats in de gemeente. We noemen het “gemeente zijn in het klein”. We willen geen gemeente zijn mèt huiskringen, maar veeleer een gemeente bestáánde uit huiskringen.
Naast de huiskringen zijn er ook mogelijkheden om meer specifieke en diepgaande studies te volgen, bijvoorbeeld over huwelijk, opvoeding of doop. Bovendien zijn er bijeenkomsten voor bepaalde groepen binnen de gemeente, bijvoorbeeld de vrouwen en de 55+ groep. Dit alles náást de huiskringen.

Wat is zo’n beetje de structuur van het huiskringgebeuren?

Elke huiskring heeft een kringleider (voor het gemak schrijven we de mannelijke vorm, maar vrouwelijk geldt net zo goed) en een assistent-kringleider. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de huiskring. Niet dat hij alles zelf doet… Nee, hij coördineert en stimuleert, met de bedoeling dat de gaven en talenten van de huiskringleden zoveel mogelijk benut worden. Als het even kan is er ook een aspirant-kringleider, met de bedoeling te zien of hij uit kan groeien tot kringleider.

De teamleider van de huiskringleiders is Taco Medema. Hij gaat over het algemene reilen en zeilen van de huiskringen, waarbij hij een stukje geestelijke en beleidsmatige leiding geeft aan de kringleiders (bijvoorbeeld de supervisie over alle huiskringen en het toezien op de coaching en training van de kringleiders). Johan wordt bijgestaan door de coördinator huiskringen, Johan Tensen. Hij is meer praktisch ondersteunend bezig (bijvoorbeeld de indeling van de huiskringen en het verdelen van het studiemateriaal).

Tenslotte… Welkom in de huiskring!

Enerzijds verplichten we elkaar niet om deel uit te maken van een huiskring, anderzijds geloven we wel dat het een must is. Als u zich wilt opgeven, of nadere informatie wilt hebben, kunt u terecht bij de coördinator huiskringen.

Coördinator

Contactpersoon: Taco Medema
Email: huiskringen@vbg-emmeloord.nl

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).