Kinderdienst

Kinderdienst

De kinderdienst

Wij hebben kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8 (basisschoolleeftijd).

Af en toe lukt het niet om het rooster voor de leiding rond te krijgen. Dan mogen de kinderen van de desbetreffende groep bij hun ouders in de dienst blijven.
Dit wordt, indien mogelijk, gecommuniceerd via het mededelingenblad en de beamer, vooraf aan de dienst. Ook wordt het bij ‘over deze dienst‘ wekelijks aangegeven, behalve in de zomervakantie, want dan is er geen kinderdienst.

Direct naar de lokalen, waar de kinderen samenkomen

Wat doen we en waarom?

Vanwege de verschillen in leeftijd zal per groep verschillen wat er tijdens de kinderdienst gebeurt. Er wordt in ieder geval geopend met gebed, we zingen, de kinderen mogen vaak vertellen, er wordt een bijbelverhaal verteld en vaak wordt er geknutseld of een spel gespeeld.

De kinderen krijgen limonade en vaak wat lekkers erbij. Tijdens het knutselen is er wat meer tijd om persoonlijke aandacht te kunnen geven en een praatje te houden met de kinderen.

Ons doel is: dat ze onze Heer leren kennen en aannemen en dat ze dit ook weer verder kunnen vertellen aan anderen. Verder hopen we dat er vriendschappen mogen ontstaan tussen de kinderen en zij ook op een fijne manier mogen instromen naar het jeugdwerk.

We vertellen ze de verhalen uit de bijbel en tegelijk laten we ze zien wat die verhalen van lang geleden kunnen betekenen voor hun eigen leven, hier en nu. We willen Jezus’ liefde uitstralen naar de kinderen, we willen ze leren kennen en zo een veilig plekje voor ze hebben.

Onze Visie: Het kinderwerk is een veilige plek voor kinderen waar zij rondom de Bijbel samenkomen en zich ontwikkelen tot volgelingen van Jezus Christus.

Lesmethode

We werken met de lesmethode Bijbel Basics. Dit is een kinderdienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Alle groepen werken over hetzelfde thema, ieder op zijn/haar eigen niveau. Mocht u meer willen weten, dan kunt u kijken op de website www.debijbel.nl/bijbelbasics.

Lokalen

Groep 1 t/m 4

Vanaf 9:15u zijn de kinderen van harte welkom in hun lokaal. De groepen 1 t/m 4 zitten boven, in de Fontein. Als u de trap op bent gelopen is, de volgorde als volgt:

 • Groep 4 zit in het eerste lokaal
 • Groep 3 in het tweede lokaal
 • Groep 2 in het derde lokaal
 • Groep 1 in het vierde lokaal
GROEP 5 t/m 8

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan eerst mee naar de dienst en mogen tijdens de collecte, samen met de leiding, naar hun eigen lokaal in ‘de Wilg’ gaan, aan de overkant van de Fontein. Na de dienst mogen de kinderen zelf door de ouders worden opgehaald of de kinderen lopen zelf weer terug naar de kerk.

De Fontein maakt gebruik van ‘de Wilg’, omdat er niet genoeg ruimte is in ons gebouw.

Het kinderdienstprogramma duurt tot ongeveer 11:15 uur. Vanaf 11:15 uur kunnen de ouders de jongste kinderen ophalen. Mocht de dienst eerder zijn afgelopen, dan verzoeken wij de ouders nog even te wachten tot die tijd.

Af en toe lukt het niet om het rooster voor de leiding rond te krijgen. Dan zullen de kinderen van de desbetreffende groep in de dienst zitten. Dit wordt, indien mogelijk, gecommuniceerd via het mededelingenblad en de beamer, vooraf aan de dienst.

Bijzondere diensten & Kinderdienst

Als er een bijzondere dienst is, is er geen kinderdienst voor de hieronder genoemde groepen:

 Geen kinderdienst:
Doopdienst:Groepen 5 t/m 8
Jeugddienst:Groepen 5 t/m 8
Kerk-School-Gezinsdienst:Groepen 1 t/m 8
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst (inclusief Kerstvakantie):Groepen 1 t/m 8
Zomervakantie:Groepen 1 t/m 8

Voor ouders van Kinderen van Groep 1 & 2:

De ouders van de kinderen van de groepen 1 & 2 worden vriendelijk verzocht zélf hun kind naar boven te brengen en zélf hun kind weer op te halen.
Wilt u uw kind a.u.b. niet laten brengen door een grotere broer of zus?

Het is namelijk prettig als er contact kan zijn met u als ouders. De leiding voelt zich  verantwoordelijk en daarom is het erg belangrijk om te weten dat de kinderen in goede orde zijn opgehaald.

Aanmelden kinderdienst

Wilt u uw kind (binnenkort) aanmelden bij de kinderdienst, maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier ((na een klik op deze link, kunt u het formulier invullen en verzenden).

Teamleiding

De taakgroepleidster van alle groepen is Karin Wijnia, e. taakgroepleider-kinderwerk​@vbg-emmeloord.nl

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).