Diaconie

Diaconie

Wat doen wij?

U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Mattheüs 22:37-39

Deze woorden van Jezus zijn het uitgangspunt voor diaconie.

Het diaconale team richt zich hierbij op twee taakgebieden:

 1. We willen de gemeente motiveren en stimuleren om in navolging van Jezus en met inzet van ieders gaven en talenten elkaar tot hand en voet te zijn.
 2. We willen aandacht hebben voor diegenen in ons midden, die op materieel, praktisch of financieel gebied enige ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij kan het gaan om daadwerkelijke hulp, maar ook om informatie of advies.

Als gemeente willen we voor elkaar zorgen en elkaar dienen zoals Jezus diende. Wij kunnen geen antwoord geven op alle noden, maar wij willen de hulpvrager ondersteunen in het vinden van een oplossing. Hiervoor willen wij de gemeente stimuleren om haar verantwoordelijkheid op zich te nemen, door ieders gave en talenten in te zetten.

 • Wilt u weten hoe u uw gaven en talenten in kan zetten?
 • Wilt u op enige wijze ondersteuning ontvangen?

Neem dan contact op met Peter Lange.

Met de privacy van zowel hulpvrager als hulpaanbieder wordt zorgvuldig omgegaan.

Contactpersoon: Peter Lange
Email: meldpuntgemeentezorg@vbg-emmeloord.nl.

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).