Evangelisatie & Zending

Evangelisatie & Zending

Zendingswerkgroep

Vanuit de VBG zijn diverse zendingswerkers uitgezonden. Vanwege de huisvesting van enkele zendingsorganisaties is er een nauwe band met de zending waardoor met regelmaat jongeren op stage of zomeractie gaan.

Kennismaking

Dit gedeelte is een manier voor u, gemeentelid of gast, om (nader) kennis te maken met onze zendelingen en hun werk. Dit om inzicht in het zendingswerk van de gemeente te krijgen, en om de band met de werkers te versterken. Onderop deze pagina ziet u de verschillende vormen die wij ondersteunen.

Zendelingen

We hebben als gemeente zendelingen uitgezonden naar het buitenland. Deze mensen gaan voor lange tijd een commitment aan. Daarnaast gaan er regelmatig jongeren op pad als kortverbander. Zij gaan voor een 1/2 tot 2 jaar het zendingsveld in. Een deel van onze zendelingen zit gewoon in Emmeloord, we noemen hen thuiszendelingen.

We zijn in Emmeloord gezegend met de vestiging van de landelijke kantoren van enkele zendingsorganisaties.

Het werk van de thuiszendelingen vindt plaats in en vanuit dat kantoor en zij hebben zich aangesloten bij onze gemeente.

Sommigen van hen hebben elders een thuisgemeente die hen uitgezonden heeft en ook ondersteunt. Van anderen zijn wij de enige thuisgemeente. Weer anderen hebben zich niet bij onze gemeente aangesloten, maar komen wel regelmatig in onze diensten.

Voor ons als gemeente is het een geweldig voorrecht en een vreugde om, door de verbondenheid met onze zendelingen, deel te mogen hebben aan het wereldwijde zendingswerk.

Wat u kunt doen

De werkers kunnen dit werk niet alleen. Ze hebben steun nodig. De één kan voor hen bidden, de ander kan hen financieel ondersteunen en weer een ander kan hen steunen door vriendschap, advies, pastoraat of een brief.

We hopen dat deze informatie mag bijdragen in onze betrokkenheid en in ons “één van ziel meestrijden (met de zendelingen) voor het geloof aan het evangelie” (Filipp. 1:27).

Lydia Bakker (aanspreekpunt Zendingswerkgroep)
Email: zendingswerkgroep​@vbg-emmeloord.nl

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).