Evangelisatie & Zending

Evangelisatie & Zending

Zendingswerkgroep

Vanuit de VBG zijn diverse zendingswerkers uitgezonden. De Zendingswerkgroep ondersteunt de zendingswerkers in hun voorbereidingen voordat zij met hun taak beginnen, tijdens het uitvoeren van hun missie en bij afronding van hun werk.

Kennismaking

Dit gedeelte is een mogelijkheid om kennis te maken met de zendelingen van de Fontein en hun werk. Op deze manier wordt duidelijk hoe het zendingswerk van de Fontein in elkaar zit. Onderaan deze pagina ziet u verschillende zendingsvormen, die worden ondersteund.

Zendelingen

We hebben als gemeente zendelingen uitgezonden naar het buitenland. Deze mensen gaan voor lange tijd een commitment aan. Daarnaast gaan er regelmatig jongeren op pad als kortverbander. Zij gaan voor een 1/2 tot 2 jaar het zendingsveld in. Een deel van onze zendelingen werkt vanuit Emmeloord.

Sommigen van hen hebben elders een thuisgemeente die hen uitgezonden heeft en ook ondersteunt. Van anderen zijn wij de thuisgemeente.

Voor ons als gemeente is het een geweldig voorrecht en een vreugde om, door de verbondenheid met onze zendelingen, deel te mogen hebben aan het wereldwijde zendingswerk.

Wat u kunt doen

De werkers kunnen dit werk niet alleen. Ze hebben steun nodig. De één kan voor hen bidden, de ander kan hen financieel ondersteunen en weer een ander kan hen steunen door vriendschap, advies, pastoraat of een brief.

We hopen dat deze informatie mag bijdragen in onze betrokkenheid en in ons “één van ziel meestrijden (met de zendelingen) voor het geloof aan het evangelie” (Filipp. 1:27).

Lydia Bakker (aanspreekpunt Zendingswerkgroep)
Email: zendingswerkgroep​@vbg-emmeloord.nl

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).