Kairos cursus (Extern)

Kairos cursus (Extern)

In het kort

De Kairos Cursus is een studie naar het doel en plan van God van Genesis tot het einde.

Een boeiende cursus van negen lessen waarbij je naar de wereld gaat kijken vanuit God’s perspectief:

 • Ontdek de rode draad van Genesis tot Openbaringen
 • Zie de ontzagwekkende vooruitgang van het christelijk geloof in de wereld
 • Onderzoek de uitdagende, maar bereikbare laatste frontier van wereld zending
 • Ontdek jouw aandeel en plek in de groei van God’s koninkrijk op aarde
 • Leer van sommige van de meest aansprekende zendelingen, theologen en geschiedkundigen

De Kairos Cursus is ontworpen om een solide basis te leggen in het leven van de gelovige en de lokale kerk in wereldzending. Vanuit deze basis kan er een opwindende en betekenisvolle zendingsinspanning ontstaan.
De Kairos cursus kan in een gemeente of meerdere gemeentes samen gehouden worden op doordeweekse avonden, op zaterdagen en/of weekenden.

Meer informatie? Stuur een email naar Frits Lascher of Herman Spronk van de zendingsorganisatie WEC Nederland.

Curriculum

Kairos belicht de vier essentiële gebieden van zendingsbetrokkenheid.

Bijbels

1. Gods doel en plan

We zullen vanuit de Bijbel ontdekken dat zending centraal staat als Gods zorg en betrokkenheid.

 • God – De Bijbel is het verhaal van Zijn glorie
 • Gods Doel – Om Zijn koninkrijk te heroveren en verzoening te brengen tussen de volken en zichzelf
 • Gods Plan – Om Zijn uitverkoren volk te betrekken in Zijn wereldwijde missie van genade
2. Israël, het verbondsvolk

We bestuderen Gods omgang met het volk Israël in Zijn verlangen om Zijn doelen te vervullen door hen heen.

 • Israël Verplichting – Om te zegenen en Gods priesters te zijn naar de volken van de wereld
 • Israël Mogelijkheden – God deed alles voor hun vruchtbaarheid en succes
 • Israël Reactie – Over het geheel genomen negatief – maar God werkte nog steeds veel van zijn missionaire doel door hen uit
3. De Messias, de Boodschap & de Boodschappers

We zullen zien dat Gods zorg voor alle naties nog steeds Zijn centrale doel is als we gaan naar het Nieuwe Testament.

 • Jezus, de Messias voor alle volken – Jezus, diende zowel Joden als heidenen
 • Een boodschap voor alle volken – Jezus ‘prediking over het Koninkrijk was voor zowel Jood en heiden
 • Boodschappers voor alle volken – De opmars van de kerk in intentionele zending na Pinksteren

Historisch

4. Uitbreiding van de Wereld Christelijke Beweging

We traceren de opmars van het christendom vanaf haar begin tot heden.

 • De vijf perioden van de zendingsgeschiedenis sinds Christus
 • De drie tijdperken van de moderne zending
 • De laatste aanzet

Strategisch

5. Zendings Strategie

We beschouwen de waarde, aard en plaats van strategie in wereldzending.

 • De waarde van strategie in zending, in combinatie met gebed en kracht
 • Gemeentestichting, ‘people movements’ en gemeentestichting bewegingen
 • Lokale kerken en zendingsorganisaties
6. De resterende taak

We kijken naar de zendingstaak die nog resteert, wie zijn en waar is de meerderheid van de onbereikten, en welke methoden moeten worden gebruikt om hen te bereiken.

 • De volken en cross-culturele evangelisatie – Het begrijpen van zendingstermen en de prioriteit in zending
 • De grootste delen van onbereikte volken
 • Moderne strategieën en benaderingen in zending van vandaag
7. Wereld Christelijke Samenwerking

We kijken naar de verschillende opwindende manieren hoe de hele kerk betrokken kan en moet raken bij het verwezenlijken van strategische wereldzending.

 • Met God samenwerken – Het worden van een Wereld Christen en het vinden van onze rol
 • Lokaal samenwerken – Actieve betrokkenheid van lokale kerken in zending
 • Wereldwijd samenwerken – Wereldwijde samenwerking om de Grote Opdracht te vervullen

Cultureel

8. Cross-Culturele overwegingen

In dit hoofdstuk benoemen we kwesties over het cross-cultureel communiceren van het Evangelie. We kijken ook naar aspecten van kerk contextualisering en de implicaties om onbereikte groepen mensen te discipelen en te winnen voor Christus.

Kijk hier in de agenda voor de data waarop de Kairos Cursus plaats vindt

Cursusleider: Herman Spronk
Organisatie: Kairos Nederland
i.s.m.: VBG de Fontein, PGE-Ontmoeting Hervormd-West en BG de Regenboog
Aanmelding per email: kairos.emmeloord@gmail.com
Contactpersoon voor ‘de Fontein’: Pim Durieux
Kosten: € 55,- per cursist en bestemd voor lesmaterialen, drinken en een maaltijd. De cursuskosten worden geïnd op de eerste cursusavond.

  *

  Contactgegevens:  *Verplichte velden

   *

   Contactgegevens:   *Verplichte velden

    *

    Contactgegevens:    *Verplichte velden

     *

     Contactgegevens:     *Verplichte velden

      *
      *Verplichte velden

       *

       Contactgegevens:
       *Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).