Kairos cursus (Extern)

Kairos cursus (Extern)

In het kort

Wil je het verschil maken?
Dan is de Kairos cursus geschikt voor jou.
Ontdek Gods liefde en plan voor de wereld en de rode draad van Genesis tot Openbaringen.
Krijg oog voor de vreemdeling ver weg en dichtbij. Sta stil bij het doorbreken van cultuurgrenzen die ons vaak scheiden. Dit is een cursus die het verschil voor je kan maken!

Op 11 januari 2022 gaat er in de Fontein weer een cursus van start, zij het eerst online.
Data: Dinsdagavonden 11, 25 jan. & 8 febr. en maandagavonden 17, 31 jan. & 28 febr. van 19.30-22.00 uur. Zaterdagen 5 & 12 maart van 9.00 – 17.00 uur.

Voor overige informatie zie www.kairoscursus.nl of neem contact op met cursusleider Herman Spronk
Organisatie: Kairos Nederland i.s.m. VBG de Fontein
Plaats: De Fontein, , Wilgenlaan 4, Emmeloord
Aanmelding per email: kairos.emmeloord@gmail.com

Kosten: € 55,- per cursist voor lesmaterialen, koffie/thee en een maaltijd op zaterdag 12 maart.
De cursuskosten worden op de eerste cursusavond geïnd.

“De cursus is een wake-up call voor de christen van nu in een wereld die snel verandert!” Hilde (cursist-Emmeloord)

Meer weten? Neem dan onderstaan curriculum door!

Curriculum

Kairos belicht de vier essentiële gebieden van zendingsbetrokkenheid.

Bijbels

1. Gods doel en plan

We zullen vanuit de Bijbel ontdekken dat zending centraal staat als Gods zorg en betrokkenheid.

 • God – De Bijbel is het verhaal van Zijn glorie
 • Gods Doel – Om Zijn koninkrijk te heroveren en verzoening te brengen tussen de volken en zichzelf
 • Gods Plan – Om Zijn uitverkoren volk te betrekken in Zijn wereldwijde missie van genade
2. Israël, het verbondsvolk

We bestuderen Gods omgang met het volk Israël in Zijn verlangen om Zijn doelen te vervullen door hen heen.

 • Israël Verplichting – Om te zegenen en Gods priesters te zijn naar de volken van de wereld
 • Israël Mogelijkheden – God deed alles voor hun vruchtbaarheid en succes
 • Israël Reactie – Over het geheel genomen negatief – maar God werkte nog steeds veel van zijn missionaire doel door hen uit
3. De Messias, de Boodschap & de Boodschappers

We zullen zien dat Gods zorg voor alle naties nog steeds Zijn centrale doel is als we gaan naar het Nieuwe Testament.

 • Jezus, de Messias voor alle volken – Jezus, diende zowel Joden als heidenen
 • Een boodschap voor alle volken – Jezus ‘prediking over het Koninkrijk was voor zowel Jood en heiden
 • Boodschappers voor alle volken – De opmars van de kerk in intentionele zending na Pinksteren

Historisch

4. Uitbreiding van de Wereld Christelijke Beweging

We traceren de opmars van het christendom vanaf haar begin tot heden.

 • De vijf perioden van de zendingsgeschiedenis sinds Christus
 • De drie tijdperken van de moderne zending
 • De laatste aanzet

Strategisch

5. ZendingsStrategie

We beschouwen de waarde, aard en plaats van strategie in wereldzending.

 • De waarde van strategie in zending, in combinatie met gebed en kracht
 • Gemeentestichting, ‘people movements’ en gemeentestichting bewegingen
 • Lokale kerken en zendingsorganisaties
6. De resterende taak

We kijken naar de zendingstaak die nog resteert, wie zijn en waar is de meerderheid van de onbereikten, en welke methoden moeten worden gebruikt om hen te bereiken.

 • De volken en cross-culturele evangelisatie – Het begrijpen van zendingstermen en de prioriteit in zending
 • De grootste delen van onbereikte volken
 • Moderne strategieën en benaderingen in zending van vandaag
7. Wereld Christelijke Samenwerking

We kijken naar de verschillende opwindende manieren hoe de hele kerk betrokken kan en moet raken bij het verwezenlijken van strategische wereldzending.

 • Met God samenwerken – Het worden van een Wereld Christen en het vinden van onze rol
 • Lokaal samenwerken – Actieve betrokkenheid van lokale kerken in zending
 • Wereldwijd samenwerken – Wereldwijde samenwerking om de Grote Opdracht te vervullen

Cultureel

8. Cross-Culturele overwegingen

In dit hoofdstuk benoemen we kwesties over het cross-cultureel communiceren van het Evangelie. We kijken ook naar aspecten van kerk contextualisering en de implicaties om onbereikte groepen mensen te discipelen en te winnen voor Christus.

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).