Israël – Zegen of Vloek – Wat doe jij ermee?

Israël – Zegen of Vloek – Wat doe jij ermee?

Schriftgedeelte

Oscar Lohuis sprak over Israël n.a.v. het schriftgedeelte Genesis 12: 1-3

Hoe kunnen wij vandaag een hart hebben voor Israël? Door eerst te weten dat God Israël heeft geformeerd. Hij heeft Israël uitgekozen. Dit door Abram te roepen uit zijn eigen land om naar een land te gaan wat Israël genoemd zou worden. En daar krijgt Hij de belofte van God om een groot nageslacht te ontvangen. In genesis 12 vers 1 tot 3 lezen we van deze belofte.

Israël is niet zo zeer God s lievelings volk maar het is wel Zijn oogappel. Door middel van dit volk bereikt Hij de andere volkeren. Hij houd van alle volkeren door alle tijden en plaatsen heen. Israël wordt door God gebruikt om Zijn plan tot voltooing te brengen en het goed om als gelovige daar kennis van te hebben. Door er oog voor te hebben.

Door Jezus de Joodse Messias hebben we als volkeren hoop op de toekomst. We hebben het nieuwe leven gekregen.

God zegt tegen heel wereld: Raak Mijn oogappel niet aan. Stel je eens voor dat jou oog wordt aangeraakt?! Je oog is kostbaar. Zo is Israël kostbaar in Zijn ogen. De wereld krijgt van God een keuze. Ja jij en ik. Wat doen wij met Gods oogappel? ,,Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt , zal Ik vervloeken”. Gens. 12:3a.

In het verleden van onze wereldgeschiedenis, maar ook in het heden zijn er landen die Israël van de kaart willen vegen.
Ze vervloeken dit volk dat door God apart is gezet. Zo is bijv. Iran een islamitische staat wat tegen Israël is. Maar God dank er komen ook Iraanse mensen uit onze gemeente tot geloof in Jezus Christus ! Wat een zegen!

Zegen voor degene die Israël zegenen maar vloek voor wie tegen Israël zijn. Wist je dat God vandaag de volkeren straft die tegen Israël zijn. Denk aan besluiten die tegen Israël zijn. God stuurt dan een ramp denk aan een overstroming of een tornado. God vervloekt.

Door de wereldgeschiedenis heen is er veel joden vervolging geweest. Ook in ons eigen land Nederland. Miljoenen joden kwam om. Ook vandaag neemt het antisemitisme steeds meer toe. Joden in ons eigen land zijn niet meer veilig en moeten worden beveiligd door militaire inzet. Denk aan bijvoorbeeld basisscholen en ook de synagoge in Amsterdam wordt beveiligd. Er heerst steeds meer gaat: haat tegen de God van Israël.

Hoe kunnen we dit in ons eigen land veranderen? Wereldwijd ? Door ons als kerk te bekeren van de vervangings leer die er heerst. De gemeente is namelijk niet in de plek gekomen van Israël. We kunnen dit naar God toe belijden.

In Gods woord lezen we hoe God volkeren zegent en vervloekt omtrent Zijn oogappel. Zo ook de geschiedenis van Jozef die onder koning in Egypte werd. Egypte werd rijk gezegend, maar later toen het volk onderdrukt werd , werd het door middel van de 10 plagen vervloekt.
Denk ook aan koningin Ester. Er kwam zegen , maar er kwam vloek toen Haman het volk Israël wilde uitroeien.

Weet je God is de Heerser over mensen en Zijn plan gaat door ook vandaag!

Weet je wij zijn geen geestelijk Israël. Israël is een eigen volk op zich. Geformeerd! Uitgekozen! Je kunt je nu vandaag erg druk maken op je eigen heil en dat is belangrijk maar weet je Gods plan gaat door. Richt je daarop. Zijn plan is namelijk nog niet helemaal voltooit.
Er komt namelijk een tijd waarin nog meer bijbelse profetieën tot vervulling komt. Zeker omtrent Israël. Profetieën die een voorbode voor Jezus terug komst zijn.

Wanneer Jezus terugkomt zal Hij regeren op Davids troon. Die niet in de hemel is maar zal vestigen in Jeruzalem. De stad die Hij bemind.

Voor die tijd zal er heel nog wat gaan gebeuren en wij zijn een onderdeel van dit plan. Wij gelovigen kunnen in ons land , Nederland nog wat betekenen voor het joodse volk wat steeds meer verdrukt zal worden. Door de landen om hen heen. Terwijl kerken leeglopen kunnen wij een hart voor Israël hebben. Een messiaanse belijdende jood zei het volgende: je kunt de geschiedenis er op na lezenaar de volkeren zullen geoordeeld worden op grond van hoe ze met Israël zijn om gegaan.

God straft wanneer iemand aan Zijn oogappel komt. Wij kunnen dit met onze ogen zien! Wat kunnen wij betekenen voor Israël in onze tijd?

Let op de tekenen van de tijd. Let op Israël , de vijgenboom. Gods plan zal voltooien. Weet jij hoe laat het is op Gods klok? Zet je in voor Gods volk door de wortel , Israël te voeden. Bijv. Gebed. God zal dan zegenen. Meer Zijn aanwezigheid tonen juist in tijden waar in ons land de kerken leeglopen. Je kunt Bidden om een geestelijke opwekking.

0 reacties

Voeg een reactie toe

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).