Jeugd NOP/Urk op outreach naar Albanië | 21 jul-5 aug 2024

Jeugd NOP/Urk op outreach naar Albanië | 21 jul-5 aug 2024

Bij leven en welzijn gaan 20 jongeren 16+ uit de polder en Urk van 21 juli – 5 augustus 2024 naar Albanië om daar met Operatie Mobilisatie (OM) handen en voeten te geven aan hun geloof. Heb je belangstelling om mee te gaan als deelnemer of echtpaar om leiding te geven? Neem contact op Sjors, Thijmen, Frank-Willem (06-51664869) of Douwe (WhatsApp 06-17183488).

Kosten deelname circa € 1.100,–

Intro

Tot 1991 was Albanië onderworpen aan een van de hardste en meest isolerende regimes van het communisme, waardoor het een van de armste en minst ontwikkelde landen van Europa werd. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt bij het verhogen van de levensstandaard en het vernieuwen van de infrastructuur, is Albanië nog steeds erg arm en blijft het EU-lidmaatschap een droom. Albanië heeft echter te maken gehad met kerkgroei, nationaal kerkleiderschap en het begin van het uitzenden van zendingswerkers.

OM in Albanië?

Albanië is een klein en grotendeels bergachtig Balkanland in Oost-Europa, met een fraaie kustlijn. Operatie Mobilisatie werkt sinds 1991 in dit prachtige land. OM heeft focus op het bereiken van gebieden waar er geen of heel weinig volgelingen van Jezus zijn. OM sticht of helpt met het planten van kerken die een licht in hun omgeving zullen zijn. Het is de wens van OM om ook de toekomstige werkers en leiders van de kerk in Albanië te ontwikkelen.

Waarom op zomeractie naar Albanië?

Tegenwoordig vormen evangelicalen in Albanië 0,5% van de bevolking. Naarmate het aantal groeit, probeert OM Albanië de kerk aan te moedigen en van middelen te voorzien en waar geen kerken bestaan, streven we ernaar lokaal geleide kerken te planten.

Operatie Mobilisatie in Albanië

Ongeveer de helft van onze 30+ werkers is betrokken bij plaatselijke kerkelijke bediening, zoals kinderen, jeugdwerk en discipelschap. De andere helft is betrokken bij speciale projecten. Denk aan, Business for Transformation en het helpen van gemarginaliseerden…

Wat gaan wij doen?

De jongeren uit de NOP en Urk doen mee aan de Outreach LOVE Albania. “Samen met de werkers van OM gaan we naar verschillende dorpen om de mensen daar te ontmoeten en te dienen. Dit zijn jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. We zullen praktisch de handen uit de mouwen steken, aandacht geven aan kinderen die lang vrij van school zijn en weinig om handen hebben en nog veel meer. Twee weken lang zijn we beschikbaar om, zoals Jezus ons leerde, God en onze naaste lief te hebben”, aldus Douwe Scheepsma, taakgroepleider van de Jeugd.

Wat u kunt doen?

Wilt u de inzet van onze jongeren uit de polder en Urk waarderen met een vrijwillige bijdrage? Deze is welkom op:
IBAN NL57 RABO 0346 5462 73, t.n.v. Vrije Baptistengemeente te Emmeloord. Vermeld bij uw gift ‘Zomeractie Albanië’.
Bedankt voor wat u kunt doen!

Met vriendelijke groet,
Jeugd NOP/Urk op outreach

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).