Het komt erop aan

Het komt erop aan

Bijbelgedeelte

George van der Hoff spreekt over het bijbelgedeelte Galaten 6:11-18

Onze Excuses voor de stotterde beelden in het begin, dit kwam door een storing in de livestream pc, de beelden worden beter na 5 minuten

Wie ben je en waar roem je in: dit was de titel van een preek. We mogen ons afvragen wat onze status in dit leven is. We kunnen een mooi huis hebben een mooie auto. We kunnen rijk zijn en welvarend. Maar van Wie hebben we dit gekregen? In Galaten 6 vers 11 tot 16 neemt Paulus ons mee naar waar we in ons eigen leven op mogen roemen en op wie.

Paulus is een apostel van Jezus Christus en heeft veel meegemaakt in zijn leven. Vervolging, steniging en lijden. Hij spreekt gelovigen aan van gemeenten die gesticht zijn tijdens zijn zendingsreizen. Hij waarschuwt ze om te blijven bij de kern van het evangelie die hij hun destijds heeft verkondigd. In deze gemeentes was verwarring ontstaan. Ze werden afgeleid van de kern. Ook wij kunnen afgeleid worden van de kern van het evangelie. Maar wat is die kern dan? Jezus genade aan een ieder die in Hem gelooft.

In de tijd van Paulus en ook in de tijd waarin wij leven zijn er mensen die zich mooi voordoen. Ze verdraaien het evangelie. En het wijkt af van het geen je hebt ontvangen. Zo ook bij verschillende gemeentes in de tijd van Paulus. Ze zeggen dat heidenen zich moesten besnijden en de wet van Mozes moesten houden. Om zo niet vervolgd worden te vanwege het kruis van Christus.

In onze tijd zie je dit door mensen die iets van het evangelie afhalen of juist er zelf iets aan toevoegen. Je ziet gemeentes die God in hun broekzak stoppen en denken dat er geen kruis of navolging meer nodig is. Ze bidden of lezen niet meer. Of ze hangen een welvaarts evangelie aan. Weet je God is de Schepper van hemel en aarde en Hij heerst over al wat leeft.

Paulus regeert op gemeentes die het ware evangelie verdraaien. Hij schrijft hun zelf een brief ondanks dat hij aan een oogziekte lijd. Hij laat zien dat wanneer je gelooft in Jezus en Zijn genade hebt ontvangen je lastering kunt meemaken, vervolging, marteling vanwege het evangelie. Paulus laat zien aan ons, ook vandaag dat het roemen niet om hem draait maar op Jezus. Hij laat zien dat het niets zegt wie je bent en wat je aardse status is. Alleen Jezus genade is voor jou en mij genoeg. En daarin mogen wij in roemen.

Paulus was een aanzienlijk hoogopgeleide jood. Hij was besneden een Israëliet. Hij leefde zoals de wet van Mozes vertelde. Er was niets op hem aan te merken. Maar 1 ding wist Paulus zonder Jezus ben ik niets!

Hij moest alles verlaten om Jezus wil. Hij leed. Maar hij richtte zich op de gemeenschap in navolging van Jezus. Hij verkondigende het kruis in zijn leven. Wat het hem ook koste.

Paulus vertelde de mensen dat ze niet meer onder de wet van Mozes te hoeven leven. Hij heeft dit nooit verkondigd. Net zoals de besnijdenis. Hij wijst alleen op de besnijdenis van het hart. Paulus gebruikt in zijn brieven extreme woorden tot deze verschillende gemeentes. Hij wijst er op dat allen die zich mooi voordoen zelf de wetten niet houden ( farizeeërs enz)

✓ Ook in onze tijd zien we dat terug. Mensen die de nadruk leggen op dat zij goed leven. Zij goede werken doen maar daar gaat het niet om in het evangelie. Het gaat er niet om wie jij bent of ik , maar het gaat om Jezus alleen. We mogen in ons leven samen roemen op het kruis op Golgotha. Je oude leven is voorbij gegaan. Je eigen ik komt niet langer voorop te staan maar je gaat leven vanuit relatie en niet religie. Je bent een nieuwe schepping geworden. Je hart is besneden door wedergeboorte. En dat alleen door genade. Zonder deze genade steeds in je leven voorop te stellen kunnen we niet wandelen met Jezus. Hij heeft jou en mij overgezet tot het licht. Wanneer we roemen op Hem kunnen we vruchtbaar worden en Hem alle eer geven in ons leven. Volg geen dwaal leringen , maar richt je oog voortdurend op Jezus. Ja op Hem alleen.

0 reacties

Voeg een reactie toe

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).