Getuigenis Familie Mo

Getuigenis Familie Mo

Hoe hebben Mitra en Mohammed Jezus leren kennen in een streng islamitisch land? Lees hun verhaal hier:

Asri Iran, roepnaam Mitra (As)

Ik ben geboren in 1967, in een moslimfamilie in de stad Tonekabon in Iran. Ik heb 4 broers en 3 zussen. Ik ben het vierde kind in het gezin. Ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen, een dochter en een zoon. Mijn dochter is getrouwd en woont in Iran. Thuis leerde ik van mijn ouders de regels van de sharia, de islam, zoals het vasten en het dragen van een hijab. Ik moest ‘s ochtends, ‘ s middags en ‘s avonds de 17 gebeden opzeggen en met de Ramadan moest ik de volle 30 dagen vasten. Later ging ik naar school om de religie en de koran te bestuderen. Als meisje had ik veel vragen. Bijvoorbeeld waarom een sluier mij moest behoeden voor seksuele besmetting, waarom mensen zichzelf tot bloedens toe gingen slaan en waarom een vrouw maar de halve waarde had van een man. Mijn moeder vertelde mij dan dat dit soort vragen niet gesteld mogen worden. Dan ben je ongelovig.

Mohammed Arefirad (Mo)

Ik ben geboren in Teheran in een moslimfamilie. Ik heb twee zussen en drie broers. Ik ben het eerste kind in het gezin. Mijn baan was een taxibedrijf en ik ben getrouwd, heb twee kinderen, een dochter en een zoon.
Ik was bekend met de basisprincipes van de islam, namelijk dat de 17 gebeden opgezegd moesten worden, 5 x per dag en vasten gedurende 30 dagen in de maand Ramadan. Ik zou deze dingen zorgvuldig moeten doen, anders zou Allah ons naar de hel sturen. Ik leerde al deze dingen van mijn ouders aan het begin van mijn jeugd, maar toen ik opgroeide en naar school ging, leerde ik islamitisch recht door religieuze leraren in de koran.

Mo: Op school

In de school bij religieuze en koranleraren maakte ik mij altijd bang voor de kwelling van de hel, zodat ik de regels en sharia van de islam naleefde, maar omdat ik de Arabische woorden niet goed kon uitspreken, werd ik altijd gestraft door de koranleraar, in het bijzijn van de andere leerlingen en dit maakte mij erg verlegen.
Ons werd alleen de goedheid van de islam uitgelegd dat de islam de beste en de meest perfecte religie is en dat Mohammed de laatste profeet van God is.
Vragen stellen mocht niet, dat leidt tot veroordeling, tot Godslastering en ongeloof, zowel bij mijn ouders als op school, omdat er in de Koran staat dat wie twijfelt aan de God van de islam en Mohammed, een ongelovige is en een ongelovige heeft het recht om dood gaan.
We baden dagelijks op de binnenplaats bij het betreden van de school, waar we moesten zingen / bidden voor de leider van de regering voor het leven en voor andere landen zoals de Verenigde Staten, Israël en Groot-Brittannië werd voor de dood gevraagd. De 17 gebeden werden verdeeld over 5 x per dag. Die moest ik dan ook opzeggen.
Ik ging voor het eerst met mijn vader naar de moskee toen ik ongeveer vijf jaar oud was, maar we moesten altijd naar de moskee om deel te nemen aan Ramadan- en Muharram-ceremonie.

As: op school

Tijdens mijn schoolperiode voelde ik mij vaak niet goed omdat het tijdens de oorlog was. Het was de oorlog tussen Iran en Irak. Het was altijd heel eng om oorlogsvideo’s en het bloedvergieten op school te moeten zien. Verder werd ik onder druk gezet om de hijab te dragen, te bidden en te vasten. Vanaf het begin leerden ze ons vanuit een speciaal boek over religieuze zaken en de Koran. Op school waren jongens en meisjes gescheiden en elke dag moesten we de gebeden bidden. De koranlezing was erg belangrijk voor de school. Al het Koran onderwijs is in de Arabische taal. Als we het niet goed konden citeren werden we met een liniaal geslagen. Niets over de Koran was in onze moedertaal. Dit alles maakte mij bang. We waren bang voor de God van de islam sinds dat we kinderen waren. Elke dag moesten we een vers uit de Koran opzeggen. ‘s Morgens en ‘s middags en daarna aan het einde van de dag weer bidden en verzen opzeggen. En ja zolang als ik mij kan herinneren ging ik met mijn moeder naar de moskee.

Hoe leerde mo Asri kennen

Ja, hoe heb ik Asri leren kennen? Met een van mijn oude vrienden ging ik bij zijn familie op bezoek. Daardoor kreeg ik een goede relatie met deze familie. Tijdens één van deze bezoeken, stelde de vader van mijn vriend voor dat hij een dienst voor mij wilde doen, wat een positief effect zou hebben op mijn leven. Ik was benieuwd, hij zei dat hij een dame aan mij wilde voorstellen voor een huwelijk. Hij zei dat deze dame een hele goede dame was en door hem goedgekeurd was. Ik ging akkoord. De vader maakte een afspraak met Asri Iran (Mitra). Zo maakten we kennis met elkaar in januari 1992. Van beide kanten was dit een positieve ontmoeting en we besloten dit met onze families te bespreken.

Hoe leerde Asri mo kennen

Mijn kant van het verhaal. Ik had een vriendin/collega wij konden heel goed met elkaar. Zij wilde altijd dat ik gelukkig was. Zij bood me aan om met de vriend van haar broer te trouwen. Zij zei dat hij een heel goed persoon is, met een goede persoonlijkheid en ik accepteerde haar aanbod. Er werd een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten. De rest heeft Mo al verteld.

Mo: verkering en huwelijk

Toen Mitra en ik in elkaar geïnteresseerd raakten, informeerden we elkaars families. Onze families hielden een verkeringsontmoeting en kwamen tot een overeenkomst dat Mitra en ik konden trouwen. De huwelijksregistratie vond plaats in1992.

Ons land is islamitisch en beide gezinnen zijn islamitisch, dus de gezinnen willen dat hun kinderen met moslims trouwen. Dus zijn wij op islamitische wijze getrouwd.

Volgens de traditie en religie van de moslims in Iran, gingen ook wij in de maanden dat er speciale gelegenheden plaatsvonden, zoals Ramadan, en Muharram, naar de moskee. Ook gingen we naar de moskee om begrafenissen van vrienden en familie bij te wonen.

Mo en de ramadam

Ook in Iran is Ramadan de maand van vasten en aanbidding van God. Wie in deze maand niet vast, zal zware boetes krijgen zoals geseling en gevangenisstraf. Het vasten had een slechte invloed op mijn gezondheid. Ik had veel last van mijn nieren, uiteindelijk onderging ik een niersteenoperatie.

As en de ramadam

Ook ik moest meedoen, het is één van de verplichtingen van de islamitische wet. Als iemand zelfs maar één dag niet vast, moet hij in plaats daarvan 60 dagen vasten. In islamitische landen zoals Iran, is eten en drinken op straat of op openbare plaatsen tijdens Ramadan verboden. Je krijgt een boete (zware zweepslagen of gevangenisstraf). Ik deed mee vanwege de angst voor de Islamitische Sharia-wetgeving en voor mijn familie, hoewel ik vaak maagproblemen had. Toen ik twaalf jaar oud was, viel het vasten in de zomer. Het is dan ongeveer 16 uur van zonsopgang tot zonsondergang, Het was erg heet. Ik was die morgen niet voor zonsopgang opgestaan en had dus niets gegeten. Die dag werd ik erg duizelig. Ik viel op de grond en de dokter kwam en verbond mijn wonden. Ik had hevige buikpijn, hij heeft me een infuus gegeven. Die avond, toen ik weer mocht eten, moest ik medicijnen innemen voor een lange tijd.

Mo over de hadj

Ook is voor moslims deelname aan de hadj een van de religieuze plichten en wie deze wet niet nakomt wordt als onvolledig beschouwd binnen de islam. Daarom was ik ook geïnteresseerd in deelname aan de hadj in Mekka, Saoedi-Arabië.

As en mekka

Omdat mijn vader naar Mekka was geweest en de hadj verrichtte, werden ook wij aangemoedigd om deel te nemen aan de hadj van Mekka. Het is voor elke moslim een plicht om deze ceremonie bij te wonen. We zijn echter nooit geweest.

Mo + As over Jezus

Ons was geleerd in de islam dat Jezus een profeet is die levend naar de hemel ging en niet werd gekruisigd en dat de goddelijkheid van Jezus niet werd aanvaard door de islam.

Mo en vragen over de islam

Ik stelde al vragen over de islam sinds ik een tiener was, maar aangezien de islam geen religie is voor het beantwoorden van vragen en twijfel in de islam gelijk staat aan afvalligheid en godslastering, kreeg ik mijn vragen nooit beantwoord.
Er kwamen vragen over de aard van de islam en zijn God en zijn profeet Mohammed bij me op, maar ik durfde die niet te stellen. Deze vragen en twijfels stapelden zich op als een puzzel vanaf de puberteit tot ik de islam verliet op volwassen leeftijd. Ik heb veel psychische schade door de islam in mijn leven meegemaakt. Ik ben altijd door mijn vader onderworpen aan de zwaarste lijfstraffen om de regels van de islamitische wet zeer nauwkeurig en correct uit te voeren, waardoor ik mijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen verloor. Ook werd ik op school verschillende keren gestraft door een koranleraar voor het verkeerd uitspreken van Arabische woorden, in het bijzijn van andere studenten. Zoals ik al eerder vertelde had ik nierproblemen en moest ik veel water drinken. Maar tijdens de Ramadan, in de zomerse hitte mocht ik niet drinken. Dat veroorzaakte nierstenen die in het ziekenhuis verwijderd moesten worden.

As en het muharram

Ik vertelde al over het Muharram, die ceremonie moest ik elk jaar meemaken in onze tuin. De onthoofdingsherinneringsceremonie van Imam Hoessein. Mannen kwamen in onze tuin en sloegen zich dan op het hoofd met messen tot het bloed er op verschillende plaatsen uitliep. Dat moest om rouw te bedrijven over Imam Hoessein. Ik was erg bang voor deze ceremonie, het was vreselijk. Ik ging het huis niet uit van angst en vertelde mijn ouders dat ik bang was. Ze vertelden dat het niets was, omdat Imam Hoessein ook op deze manier bloedde in de oorlog en dat hij en zijn metgezellen werden gemarteld. We doen deze ceremonie zodat god ons beloont en zegent in ruil daarvoor. Ik had altijd nachtmerries van dit gebeuren. Dit gebeurde elk jaar weer.

As over haar vader

Mijn vader was een zeer dominante man en had altijd een hekel aan vrouwen. Toen mijn moeder stierf, ik was ongeveer 30 jaar, halveerde hij de erfenis van mij en mijn zussen en zei dat hij het volgens de islamitische wet moest doen. Mijn broers erfden het dubbele. Toen ik opgroeide en in de samenleving werkte en al deze discriminatie zag, durfde ik daar niets over te zeggen. Mannen hebben altijd meer rechten, terwijl ik meer werkte. Ik sprak met God, omdat ik met niemand anders dan met Hem hierover kon praten en ook over waarom ik me zo ellendig voelde.

Mo en zijn leegte in het leven

In een proces van 25 tot 30 jaar zag ik problemen in de religie van de islam en kwamen er vragen bij mij op. Ik voelde ook een leegte in mijn leven waarin er geen God was met liefde en genegenheid. De laatste klap was de Moellah van de plaatselijke moskee die verkering met onze dochter wilde.

As: moellah vraagt de hand van haar dochter

Toen kwam de plaatselijke geestelijke, de Moellah van onze moskee, samen met een andere geestelijke en zijn moeder om de hand van onze dochter vragen. In dat gesprek vertelde de moeder aan mij, naar aanleiding van mijn vraag, waarom haar zoon niet op jongere leeftijd was getrouwd? Haar zoon had al een vrouw en kinderen, hij wilde een tweede jongere vrouw. We werden erg boos. We vonden dit beschamend. We hebben ze het huis uitgestuurd. Tijdens dat ze naar buiten gingen bedreigden beide geestelijken ons, omdat wij de geestelijkheid hadden beledigd. Ze zeiden, er is niets mis met het hebben van meerdere vrouwen! In onze religie wordt polygamie aangemoedigd. Toen we hen vertelden dat onze dochter nog een tiener is en studeert, antwoordden zij dat in onze religie zelfs een 9-jarig meisje een perfect meisje is om te trouwen. Hun woorden vielen als een grote hamer op mijn hoofd en hielden me bezig.
Toen een paar dagen later mijn buurvrouw gelijk met mij de flat inkwam, vroeg ze waarom de moellah was geweest. De buurvrouw was als een vriendin voor mij, met haar heb ik het verhaal gedeeld. Zij gaf mij een boek ‘Khomeini’s verhandelingen’ waarin deze schaamteloze dingen zijn beschreven. Toen ik dat ging lezen realiseerde ik me dat ik niets met deze religie te maken wil hebben. Alleen omdat mijn ouders moslim waren, werd ik moslim. Naarmate ik meer las over anti-vrouwenwetten, zoals dat het getuigenis van een vrouw, de helft van het getuigenis van een man waard is. Dit had ik tot dan toe niet begrepen. Hoe verder ik las, hoe meer tegenstrijdigheden en onaanvaardbare uitspraken ik vond. Wat eerder pijn, verdriet en wrok was, veranderde in haat, waar ik door werd getroffen. Ik hield er niet van om nog met iemand om te gaan, waardoor ik geïsoleerd raakte. Elke keer dat Mohammed en ik hierover met elkaar spraken, voelden we een groot vacuüm in ons leven. De vragen die ik had werden steeds sterker, vanaf dat ik ongeveer 20 jaar oud was. Al deze vragen over de islam kwamen bij mij niet in één keer, ze kwamen langzaam samen en deden me steeds meer twijfelen. Ze bleven totdat er grotere dingen gebeurden en uiteindelijk was het die Moellah die voor onze dochter kwam, die zei; ja, het komt van Mohammed. Dit alles is van de leer van Mohammed, de hele islam is in overeenstemming met de Koran, de leer van Mohammed en als ik aan de islam twijfel, twijfel ik aan de leringen ervan. De bron van dit alles is de Koran en Mohammed, dit is allemaal in elkaar gezet als een puzzel. Ik kon het niet meer aan. Het klopte voor mij niet. God schiep de wereld en haar schoonheden, hoe kan het dat deze God die alles zo mooi gemaakt heeft een kind van 9 jaar wil laten trouwen en geen liefde heeft voor zulke jonge kinderen. Mijn twijfel heb ik met niemand besproken, alleen met mijn man. Met anderen daarover praten zou gevaarlijk zijn.

Mo en Ali, die vertelde over Jezus

Ik vertelde deze gebeurtenis alleen op mijn werk aan mijn goede vriend, Ali kwam ook veel bij ons thuis, hem vertrouwde ik volledig. Ik vertelde hem over de Moellah die bij ons was geweest voor het trouwen van onze dochter. Tijdens dat gesprek met Ali bleek dat hij de islam verlaten had. Ali vertelde over zijn leven en gaf mij enkele pamfletten over het evangelie van de Bijbel en vertelde over het goede nieuws van Jezus Christus.
Er kwam een heel vreemd gevoel van vreugde in mijn leven en er kwam een verbazingwekkende vrede in mijn hart, die ik tot die dag niet had ervaren. Ik twijfelde er niet aan, maar ik was als Moslim opgevoed, had veel vragen voor mijn vriend Ali. En die vragen gaven ook twijfels. Alles was anders.
Ik had zo’n situatie nooit eerder meegemaakt. Met het gevolg dat ik veel vragen had waarop ik antwoorden kreeg van Ali, die hij mij ook uit de Bijbel liet zien. Ali kwam veel bij ons thuis en daar spraken wij ook over deze dingen. Ongeveer een maand later kreeg ik op mijn werk een Bijbel van Ali.
(Mitra bevestigd al deze dingen en vult aan)
Ja, we spraken veel met Ali en zijn vrouw bij ons thuis. Ongeveer een half jaar later, april 2014, werden we uitnodigd voor de huiskerk, toen wij daar voor het eerst binnenkwam, hadden wij een vreemd, vredig en vreugdevol gevoel dat wij niet eerder hadden ervaren tot op dat moment. Wij gaven ons hart aan Jezus Christus tijdens dit eerste huiskerk bezoek. Wij geloofden dat Jezus Christus de enige weg naar verlossing is. Ons geloof werd met de dag sterker en veranderde het geestelijke en fysieke leven van ons. En alle twijfels werden weggenomen.

Mo groeit in het geloof

Toen de naam van Jezus de Heer werd gesproken en aanbeden, verscheen een vreemde kracht in mij en ik huilde tranen van vreugde en vond de vrede die ik zocht.
Ik die altijd bang was voor de toorn van Allah, de meest kritische en wraakzuchtige, had nu het beste en goede nieuws ontvangen. Ja ik werd als volkomen onschuldig beschouwd, omdat God door Jezus Christus zijn genade aan mij liet zien.
Door in Christus te geloven en het Heilige Woord te lezen, realiseerde ik me dat God zo barmhartig is dat Hij mij vergaf door het offer van Zijn Zoon en Hij is altijd bij mij en aan mijn zijde.
Nu ben ik gered door de genade van mijn God, Christus, niet door goede werken en religieuze rituelen, maar door het offer van Jezus Christus, voor ons zondaars. Dat is mijn redding en vrijheid.
Sinds ik in Christus ben gaan geloven, heb ik geleerd om alleen door de liefdevolle en barmhartige ogen van Christus te kijken. En ik kan vrede voelen in de diepten van mijn wezen en hart en ik kan me in de armen van God de Vader veilig voelen. Ik beschouw onze redding als een waardevol geschenk van God. Nu geloof ik dat God de last van mijn verdriet draagt en dat Hij altijd mijn beschermer en toevlucht is in mijn problemen en moeilijkheden. Ik geloof dat de moeiten van het leven in mijn beste belang zijn, dat ze me leren geduld en volharding te hebben. Dan zal ik groeien in mijn persoonlijkheid en mijn geloof in Jezus Christus. Door dat geloof hebben mijn hoop en enthousiasme voor het leven me zo sterk gemaakt, zodat ik elk probleem het hoofd kan bieden en er zeker van kan zijn dat alles in mijn beste belang is, omdat ik weet dat God de Vader zo barmhartig is. Ik voel Zijn eindeloze liefde in heel mijn hart en ziel, omdat Hij ons de Heilige Geest heeft gegeven om ons hart te vullen met Zijn oneindige liefde en genegenheid.

Borstkanker

In deze periode was er bij mijn vrouw borstkanker geconstateerd. De doktoren adviseerden een operatie plus medicatie en chemotherapie.
Maar mijn vrouw verzette zich en zei dat ze naar andere ziekenhuizen en andere doktoren wilde gaan. Misschien zouden ze een beter advies geven om haar ziekte te behandelen. Maar ook daar was het advies, chirurgie en chemotherapie. Mijn vrouw en ik waren hier erg van streek over. En we waren bezorgd en depressief. Ali onze vriend vroeg mij en mijn vrouw om Jezus Christus te vragen om mijn vrouw te helpen genezen, we accepteerden het omdat Ali zei dat Jezus Christus de genezer is. In een volgende huiskerkbijeenkomst werd voor ons gebeden en eenmaal thuis gingen mijn vrouw en ik verder met het bidden tot het diep in de nacht was. We vroegen Jezus Christus voor genezing. De volgende dag, toen mijn vrouw wakker werd, vertelde ze me: dat er een gevoel van lichtheid en vreugde in haar was en haar pijn was verdwenen.
Een paar dagen later gingen we naar de dokter nadat we nieuwe medische tests hadden ondergaan.
Bij het zien van de tests zei de dokter dat de tumor erg klein was geworden en ik geen operatie of chemotherapie meer nodig had. Hij adviseerde homeopathische medicijnen en vitamine E.
Toen realiseerden mijn vrouw en ik de genezende kracht van Jezus Christus en geloofden wij dat Hij de ware en genezende God was.
Vanaf die dag werd er een hele vreemde vreugde in ons leven gecreëerd en er kwam een verbazingwekkende vrede in mijn hart en in dat van mijn vrouw.
En dit vers uit de Bijbel van die dag blijft in mijn gedachten.


Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 – Want God, die vanaf het begin wist wie tot Hem zou komen, wilde dat zij als Zijn Zoon zouden zijn, dat Christus de oudste Zoon zou zijn, en zij zijn broers.


Dus toen God ons koos, riep Hij ons tot Zichzelf, en toen we voor Hem kwamen, beschouwde Hij ons als onschuldig en beloofde Hij ons te delen in Zijn heerlijkheid.
Geconfronteerd met de onvriendelijkheid van mijn aardse vader en zijn lijfstraffen voor mij als kind, heb ik nu mijn echte Vader gevonden, een medelevende Vader die zoveel van me hield, dat Hij zijn enige kind stuurde om het slachtoffer te worden voor mijn zonden.
Nu leef ik in de genade en in de liefde van Christus en heb ik het vermogen om elk kwaad met goed te beantwoorden en ben ik vol liefde en genegenheid voor Jezus Christus.
In Galaten 2:20 lezen we dat toen Christus werd gekruisigd, ik in feite met Hem werd gekruisigd, dus ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

Mo + As:

Bij meerdere van deze ontmoetingen met Ali en zijn vrouw bij ons thuis, waarin wij veel uitleg kregen, waren ook onze dochter en zoon aanwezig. Onze dochter was toen 21 jaar en onze zoon nog maar 11. Toen onze dochter zich ervan bewust werd dat we een gelovige werden waarschuwde ze voor de gevolgen van deze kwestie en zei dat we heel voorzichtig moesten zijn zodat niemand het zou begrijpen, omdat deze kwestie erg gevaarlijk is.

As: haar dochter is ook geïnteresseerd

Onze dochter was geïnteresseerd in de Bijbel en ik bestudeerde de Bijbel met haar, zij is ook tot geloof in Jezus Christus gekomen. Toen ze contact kreeg met de buurjongen heeft zei de buurjongen ook over Jezus verteld. Hij was geen praktiserend moslim. Zij kregen verkering met elkaar en zijn later getrouwd. De registratie van hun huwelijk is officieel gedaan bij de gemeente. Daar was dan ook een Moellah, die in het Arabisch stukken uit de koran voorlas. Dit was in juni 2013. Wat ik al vertelde, onze dochter had veel met haar vriend gesproken over het christendom. Haar vriend vond het christendom een mooie gedachte. Zijn vader leefde niet meer en hij leefde alleen met zijn moeder. Ze woonden ook in onze flat.
Het feest voor het huwelijk was 1,5 jaar later. Op dat moment zijn ze dan ook echt getrouwd en gaan ze samenwonen. Onze schoonzoon heeft ergens tussen de officiële registratie van hun huwelijk en het feest, wat anderhalf jaar later plaats vond zijn hart ook aan Jezus gegeven. Hij ging toen ook mee naar de huiskerk.
Mo heeft al verteld hoe het met mij is gegaan en met mijn ziekte. En hoe dit allemaal heeft meegewerkt dat wij onze levens aan Jezus hebben gegeven.

Mo’s leegte raakte vol

De leegte in mijn leven was vol en ik voelde niet langer het gebrek en de afwezigheid van een barmhartige God in mijn leven, het was alsof ik had gevonden wat ik had verloren en een vriendelijke Vader die ernaar verlangde mij als een kind te zien. Ik had een liefhebbende Vader gevonden die zijn enige Zoon naar het kruis stuurde om vergeving van mijn zonden te krijgen, zodat ik als puur en onschuldig zou worden beschouwd. Voor die tijd was ik blind zoals de apostel Paulus

As en haar genezing

Van God heb ik mijn genezing ontvangen volgens Zijn belofte, nu ben ik volledig genezen, niets is onmogelijk voor mijn God. Er was een grote rust in mijn leven en ik realiseerde me de genezende kracht van Jezus Christus en geloofde dat hij de almachtige God en Genezer is.

Mo over geestelijke groei

Elke gelovige groeit in het begin van zijn geloof geleidelijk in zijn eigen spirituele leven en wordt met de dag sterker. Net als een professionele atleet kan een hardloper tientallen kilometers lopen, maar een beginnende atleet die 100 meter hardloopt, wordt al snel moe. Ik moest ook groeien en trainen in mijn spirituele leven zodat ik van anderen kan houden, mijn vijanden kan vergeven en tevreden kan zijn met wat ik heb. Hoewel ik in een goede financiële positie zat, was ik altijd jaloers op anderen, maar nu ben ik blij met wat anderen hebben. Wees niet jaloers op anderen, ontwikkel je eigen geestelijke spieren als een atleet en dit is voor honderd procent ook het proces van geloof. Ik kon anderen niet vergeven voordat ik geloofde. Het was erg moeilijk en soms zelfs onmogelijk voor mij. Maar in de Bijbel las ik dat Jezus de Heer aan het kruis zei: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”.

As over lichamelijke en geestelijke genezing

Mijn eerste gevoel was dat ik genezing had ontvangen, zowel lichamelijk als geestelijk en dat God geneest. Er was een bijzondere vreugde in mijn leven, de angst verdween en de leegte in mijn leven werd gevuld omdat ik geloofde in een God die een zuivere God is en heilig. Ik dank God voor alle zegeningen die Jezus mij heeft gegeven.

Mo + As

Al deze veranderingen waren niet plotseling, het was een proces van geloof. Door deel te nemen aan de huiskerk en de Bijbelstudies en de gebeden van andere broeders en zusters, werd het geleidelijk in ons gecreëerd met de hulp en begeleiding van de Heilige Geest.

Mo over vergeving van zonden

Terwijl ik de Bijbel las, groeide en versterkte dit geleidelijk mijn geloof en leerde ik vergeven zoals Jezus mijn zonden vergaf. Mijn vrouw en ik bleven de Bijbel lezen en naar de huiskerk gaan. Deze bijeenkomsten werden eens per maand gehouden. Gedurende deze tijd heerste er een vreemd gevoel van kalmte in ons leven en we realiseerden ons dat de leegte die we hadden in het leven volledig gevuld was en heel gemakkelijk te verdragen. Meer dan ooit probeerden we dit goede gevoel met anderen te delen maar ons werd verteld heel voorzichtig te zijn, want als de regering onze verandering van religie opmerkte, zouden onze levens en zelfs die van onze vrienden in gevaar komen.

As over dopen

Hoe meer we kennis maakten met het christendom, hoe meer we geïnteresseerd raakten in de doop, en ons leven kreeg een speciale kleur en smaak. De vrede keerde terug in ons gezin en we besloten ons te laten dopen.

Omdat dit gevaarlijk was in Iran, werd besloten om de doop in Nederland uit te voeren. Door onze broeder Ali werd contact opgenomen met de Kerk van Cyrus (Kores) in Apeldoorn in Nederland. Op 1-10-2017 kwamen wij naar Nederland. Een week later werden wij gedoopt. Wij hadden verder geen vakantie en op 12-10-2017 keerden wij terug naar Iran. Eenmaal thuis besloten wij om ter ere van de doop en wedergeboorte een korte viering van gebed en dankzegging bij ons thuis te houden. Daarom hebben we op 5-11-2017, in het bijzijn van mijn dochter, schoonzoon, vriend Ali en zijn vrouw, om 6 uur ‘s middags een bijeenkomst bij ons thuis gehouden en na thee en gebak te hebben genuttigd, hadden we een tijd van gebed.

Mo + As moeten teheran verlaten

Een week later liet onze schoonzoon ons weten dat twee mensen in burgerkleding hem op zijn werk hadden bezocht en hem hadden gevraagd naar zijn toewijding aan de islam en of hij de verplichte gebeden wel bijwoonde? Na 2 dagen belde onze dochter ons op en zei dat haar man was gearresteerd op zijn werkplek. Zij had dit van haar zwager gehoord, die dit op zijn beurt weer van een collega van haar man had gehoord. Haar zwager zei dat het beter was om uit Teheran weg te gaan. Zo heeft haar zwager onze dochter naar noord Iran gebracht.

Onze dochter vroeg ons ook Teheran zo snel mogelijk te verlaten. We namen deze kwestie serieus en gingen naar een advocaat die wij al kenden. Deze advocaat vertelde ons dat het beter was om een tijdje naar het buurland Turkije te gaan totdat er duidelijkheid was. Voor Turkije hebben wij geen visum nodig. Parsa, onze zoon bekeek onze paspoorten en zag dat wij een Multi Schengenvisum in onze paspoort hadden voor Europa. Onze advocaat verzekerde ons dat het geen probleem was om een poosje weg te blijven uit Iran.
We verlieten Teheran en op 16-11-2017 kwamen we naar Nederland. Na aankomst in Nederland hebben we onze advocaat twee keer gebeld. De tweede keer zei de advocaat dat we alleen per e-mail contact met hem konden opnemen. In dit telefoongesprek vertelde hij dat er ook tegen hem een onderzoek liep. Omdat de zaak nog niet naar de rechterlijke macht was gestuurd, kon hij alleen via informele bronnen, via zijn vrienden en kennissen bij het ministerie van Inlichtingen en bij de politie naar informatie over onze zaak zoeken. In de laatste e-mail die we van onze advocaat ontvingen, adviseerde hij ons sterk om niet aan terugkeer naar Iran te denken en onze vrijheid te waarderen. Vertrouwend op zijn jarenlange ervaring in het aanpakken van talrijke christelijke zaken hebben we dat advies opgevolgd.

We waren niet van plan om in Nederland te blijven, we wilden afwachten of de advocaat ons probleem ook kon oplossen. Misschien was er voor ons geen specifiek probleem en zouden we kunnen terugkeren naar Iran. Jammer genoeg was dat niet het geval. Nu werden we gedwongen in Nederland asiel aan te vragen. Dat hebben we begin december toen in Ter Apel gedaan. Het verlies van direct contact met onze dochter, familieleden, vrienden en ons huis heeft een zware tol van ons leven geëist. Maar we zijn dankbaar dat we vrij zijn en de Heer Jezus Christus zelf aanbidden.

As over hun dochter

De tijd die daarna volgde was erg spannend voor ons. Wij konden onze dochter niet bellen. Zij belde ons heel af en toe om te zeggen dat het goed ging. Meer zei ze niet. Ze vertelt niets over haar man. Uiteindelijk heeft onze schoonzoon 3 jaar in de gevangenis gezeten. Midden vorig jaar kwam onze schoonzoon uit de gevangenis. Nadat hij is vrijgekomen bellen ze ongeveer eens in de drie weken. Uit angst om te worden afgeluisterd door de veiligheidsagenten in Iran, vragen we nergens naar. We begroeten elkaar alleen. Het is veel te gevaarlijk om ergens naar te vragen. Voor mij als moeder is dat erg moeilijk. Onze dochter leeft gelukkig nu weer met haar man samen. Ze heeft veel stress en is bang voor de geheime politie.

Mo + As en de IND

De ontkenning door de IND van ons vertrouwen in Jezus Christus, heeft zeker geen negatief effect gehad op onze relatie met Jezus Christus, het heeft onze relatie veel dieper gemaakt, duidelijker en nauwkeuriger, wij zijn meer te weten gekomen over de Heer Jezus. Niemand kan twijfelen aan Gods wil. Natuurlijk is Jezus God almachtig en kan Hij alles doen wat in Zijn wil is. En natuurlijk ook wij hebben gebeden voor een positieve IND uitslag.

Mo

Zoals in Johannes hoofdstuk 1 wordt vermeld, dat in het begin, voordat er iets tot stand kwam, het Woord bij God was. Hij was altijd in leven en Hijzelf is God. Alles wat er is, is door hem geschapen. Dit leven geeft licht aan ieder mens. Hij is het Licht dat schijnt in de duisternis en de duisternis kan het nooit doven. Dus ik kom tot deze conclusie en realiseer me dat Gods plan iets anders was voor mij en mijn gezin. Dat ik de wijsheid van God niet kan begrijpen met aardse en menselijke intellect.
Jezus Christus heeft de beste plannen voor mij en mijn gezin, van wie we kinderen zijn en mijn vrouw en ik twijfelen daar niet aan. As bevestigt dit.

Mo + As

Vanaf het moment dat Jezus onze handen nam en ons redde uit het moeras van de zonde, is Hij bij ons, ook in deze fase van ons leven. Hij is klaar om honderd procent de beste plannen voor ons te hebben. Jezus de Heer houdt van Zijn kinderen. Als Hij een menselijk lichaam aandeed en Zijn leven aan het kruis aflegde om verzoening te doen voor onze zonden; is het dan voor Hem mogelijk om ons op dit punt in ons leven te verlaten en geen plannen voor ons te hebben?

Mo blijft actief

Ik neem aan dat het Gods plan was dat ik actief zou blijven in AZC Luttelgeest nadat ik negatief heb gekregen. God heeft alles onder controle en nu kan ik werken aan mijn geloofsopbouw en dat van mijn familie. Verder mag ik tot zegen zijn voor mijn Iraanse en Afghaanse asielzoekende broeders en zusters in AZC Luttelgeest. Toen wij het AZC uit moesten, kregen we woonruimte aangeboden niet ver van het AZC Luttelgeest bij een familie uit de kerk.
Een ander geschenk dat de Heer Jezus mij gaf, was dat ik meerdere Bijbels heb kunnen uitreiken in het AZC, allemaal via het House of Joy, aan meerdere nationaliteiten. Ook gaf God mij de mogelijkheid tot het openen van 2 Telegram-groepen genaamd “de Kerk van de Gelovigen” en “de Openbaring van Brood en Wijn”. Daarnaast ook 2 WhatsApp-groepen voor groei en opleiding van Farsi sprekende broeders en zusters in Nederland en in het bijzonder in het AZC Luttelgeest. Dit project kan ik uitvoeren met de hulp van God en de medewerking van enkele voorgangers, waaronder broeder Yousefi van de Baptistenkerk uit Utrecht.
Dan hebben we ook nog een ZOOM-programma met een voorgangersechtpaar uit Canada. Hieraan nemen meerdere broeders en zusters uit diverse AZC’s deel, evenals mijn vrouw en ik.
Dit is natuurlijk een geschenk van de Heilige Geest en gaat mijn macht te boven.
Ik denk niet na over waarom ik geen positief antwoord kreeg in de procedure van de eerste asielaanvraag. Ten eerste heb ik een hemelse en eeuwige verblijfplaats en een leven met de Heer Jezus, dat voor mij zeer waardevol is en onvergelijkbaar met aardse dingen.


In Mattheüs 5:4 en 5 staat: “Zalig de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

Het was Gods wil dat ik me verdiep en groei in het woord van God en mijn eigen zegen en deze zegen aan anderen breng.

En in Mattheus 7:7-12, staat: Vraag en er zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop op de deur en er zal voor je opengedaan worden, want wie vraagt zal iets krijgen en wie zoekt zal vinden. Het is voldoende om op de deur te kloppen, dan gaat die voor je open. Als een kind zijn vader om brood vraagt, zal zijn vader hem dan een steen geven? Als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Hoeveel te meer zegent je hemelse Vader je?

Hij zal je vergeven als je het Hem vraagt. Dus wat je wilt dat anderen iets voor je doen, moet je dat voor hen doen. Dat is de samenvatting van de Thora en de boeken van de profeten.

Mo + As zijn dankbaar

Wij zijn dankbaar dat de Heer Jezus een christenfamilie in ons leven heeft gebracht waarbij wij een verblijf hebben kunnen vinden. Door hen hebben we veel positieve ontwikkelingen in ons geloof mee gekregen.

Mo leert over vergeving

Ons verblijf bij hen heeft mij geleerd hoe ik met mijn gezin moet omgaan. Ik leerde hoe ik met mijn vrouw en zoon om moet gaan. Ik bracht mijn fouten uit het verleden naar het kruis van Jezus Christus en ik werd vrij. Ik veroordeelde bijvoorbeeld anderen door te zeggen dat deze persoon geen goed persoon is of dat deze persoon een zondaar is en ik zal deze verkeerde daad niet herhalen. ‘Onze hemelse Vader zal u vergeven op voorwaarde dat u ook de ander vergeeft.’
In de winter van 2019 woonde ik een driedaagse conferentie voor Farsi sprekenden bij over meer leren over God, in de stad Zwolle. Veel Farsi sprekenden uit Duitsland, België en Nederland woonden deze conferentie bij.
Op de tweede dag van de conferentie, die dag gingen alle preken over vergeving en liefde, werden deelnemers gevraagd om tijdens die avond hun eventuele wrok naar het kruis van Jezus Christus te brengen. Ik sprak met de leider van de conferentie en ik vertelde hem en een aantal mede conferentiegangers over mijn neef die in Iran woont. Ik vertelde hen dat deze neef mijn vertrouwen had geschonden. Hij had een jaar eerder veel geld van mij geleend, maar heeft het niet teruggegeven. Dus was ik erg boos op hem. Om deze persoon te vergeven, dat is een groot probleem voor mij.

Toch wilde God dat ik hem vergaf. Die avond, tot de laatste uren van de nacht was ik in tweestrijd met mijzelf. Ik moest vergeven maar ik kon hem niet vergeven.

Totdat ik mij herinnerde dat Jezus Christus zei: “Vader, vergeef deze mensen, want ze weten niet wat ze doen.”

Met de hulp en begeleiding van de Heilige Geest werd ik op het laatste moment beïnvloed door de preek van een Nederlandse voorganger, met Farsi vertaling. God sprak tot mij, “Ik heb je zonden vergeven en jij vergeeft anderen niet?” Op dat moment kwam er een revolutionaire geest in mij op en gaf ik mijn hart, verstand en leven aan Jezus Christus. Ik heb deze zaak bij het kruis van Jezus Christus neergelegd. Nu wist ik dat God mij kracht gaf om een ieder die mij kwaad deed te vergeven en voor diegene om Zijn zegen zou bidden. Laat het kwaad u niet overweldigen, maar overwin het kwaad door goed te doen, Romeinen 12:21. Op dat moment zag ik het gezicht van Jezus Christus en een prachtig licht vulde de zaal. Op dat moment waren mijn knieën een paar minuten gevoelloos en kon ik niet van het kruis opstaan. Het was een mooi, spiritueel en onvergetelijk moment. Toen ik de volgende ochtend rond 8 uur wakker werd, was ik verrast om te zien dat ik een bericht op mijn WhatsApp had ontvangen van mijn neef met het verzoek om hem te vergeven. Ik was dolblij dat ik mijn neef kon vergeven met de kracht van de Heilige Geest en gehoorzaamheid aan Christus. Ik voelde me gelukkig. Toen ik die boodschap van mijn neef liet zien aan de mede conferentiegangers, lieten we allemaal tranen van vreugde en dankten we God, Ja, mijn Heer Jezus Christus leeft.

Mo + As en het boek ’23 jaar van Ali Dashti’

Ja, op advies van iemand zijn we het boek “23 jaar van Ali Dashti” gaan lezen. Ook de “Twee eeuwen stilte” van Dr. Abdul Hamid Zarrinkoob. We realiseerden ons eens temeer dat de islam en Allah vals zijn. We realiseerden ons dat de grootste afgod Kaaba Allah heette en de naam van Mohammeds vader Abdullah was. Aanbidding en hadj werd beoefend in Mekka 700 jaar vóór de geboorte van Mohammed en het was natuurlijk voor de aanbidding van houten afgoden. Maar na de opstand van Mohammed werd deze traditie de aanbidding van god Mohammed, zodat de toeristenindustrie in Mekka dat niet zou doen verdwijnen. We ontdekten dat Mohammed een leugenaar was en beheerst door lusten. Mohammed heeft meer dan 3500 leden van de Bani Qurayzah, een Joodse stam, afgeslacht. Hij had ongeveer 50 vrouwen. Al hun namen staan beschreven in het boek van Dr. Abdul Hamid Zarrinkoob.
Toen Mohammed Iran binnenviel om daar ook de islam te brengen, heeft hij 400.000 Iraniërs onthoofd. Ik realiseerde me dat de god van de islam de duivel is en werd geboren uit de zieke geest van Mohammed en de wereld van de islam is een wereld van duisternis en leugens.
Jezus kwam naar deze wereld en vervulde voor ons de wet, Hij maakte voor ons de weg naar God vrij. Zou God dan 600 jaar later nog weer iemand sturen om weer in allerlei wetten te moeten leven, ingesteld door Mohammed? Dit is ongelofelijk.

As en de kerk

Vanaf dat we in het AZC Luttelgeest woonden, kwamen we wel vaak in de Fontein. Ik had er al eens gekookt voor ongeveer 80 vrouwen. We hadden steeds al goede contacten in de Fontein. Deze contacten hadden en hebben een grote invloed gehad op onze geestelijke groei en geloof. In onze vorige gemeente was iemand die goed kon vertalen in het Farsi. Dat was zeer prettig voor ons. De voorganger ging daar eens voor ons bidden in een taal die ook de vertaler niet kon vertalen. Dat leverde bij ons veel vragen op. Men wilde die vreemde talen ook aan ons leren. Wij hadden al moeite genoeg met het Nederlands. Inmiddels deed een jonge Iraanse broeder, Rohan, ook Farsi vertaling in de Fontein. Dat deed ons besluiten om maar naar de Fontein te gaan. Nu met al meer dan een jaar Corona zijn we wel erg blij dat we nu ook gewoon elke zondag online de diensten kunnen volgen. Parsa onze zoon vertaalt ons dan een beetje. Wanneer mogelijk zijn we ook in de kerk aanwezig.
Wij zijn lange tijd niet naar de kerk geweest vanwege de Corona, maar wanneer de kerk weer open is komen wij, waar twee of meer gelovigen samenkomen, daar is de kerk, daar is Jezus de Heer, volgens het woord van God.
Wij hebben op maandag en woensdag, van 19.00 tot 20.30 uur, online Bijbelstudies van Romina’s Bible Studio, uit Eindhoven en op zondag, de Fontein kerkdiensten, persoonlijk of online. Dan nog broeder Yousefi’s lessen op zondag, van 12.30 tot 13.30 uur via het ZOOM-programma. Verder op zaterdag via het ZOOM-programma met Massoud Radmandi’s een broeder uit Canada om 16.00 uur.

Mo als dienstknecht

Ik ben blij om ook binnen de Fontein een dienstknecht van Jezus Christus te kunnen zijn, door mee te werken in de wekelijkse schoonmaak. Ik mag dan meestal stofzuigen en dweilen. Ik doe dat met plezier, kan ik een klein beetje terug doen voor de kerk en de gelovigen. Ik was het water dat door Jezus in wijn veranderd is. Ik was als de blinde Paulus, die werd gezien door Jezus de Heer. Ik was ondergedompeld in de zondige wereld van de islam en God zij dank ben ik gered en heb ik het eeuwige leven. Ik heb mijn leven opgedragen aan Jezus mijn God. en ik vraag Hem dagelijks om mijn gids en herder te zijn.

As en de leiding van God

Ik vertrouw mezelf en mijn familie elke dag aan God toe en bid om Zijn leiding. Ik dank God dat Hij mij heeft veranderd en dat ik een ander mens werd. Ik werd wederom geboren en leerde een dienstknecht van God te zijn. Ik leerde bidden voor mijn vijanden. Ik leerde vergeven. Toen Jezus mijn zonden aan het kruis vergaf, leerde ik geduld te hebben, God om Zijn wil te vragen, omdat Hij het beste voor mij wil. Ik leerde lief te hebben, zoals God zegt, God lief te hebben met mijn verstand, hart en ziel. En ik heb mijn naaste lief als mijzelf. De waarheid is aan mij geopenbaard. Jezus zegt, je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je bevrijden.

Mo + As

Wij zijn onze broers en zussen in de Fontein zeer dankbaar dat ze geen moeite hebben bespaard voor onze groei en opleiding en zij hebben de asielzoekers altijd gesteund met hun gebeden. We zijn dankbaar voor alle de vragen die jullie als kerk ons hebben gesteld. Dit geeft ons de mogelijkheid om iets van onszelf te vertellen. We hebben een leuk aantal goede contacten binnen de Fontein. Soms komen ze even bij ons langs. Dat vinden we erg leuk. Het maakt ons gelukkig om zo één te zijn met het lichaam van Jezus Christus. We vinden het erg fijn om aan dit interview mee te doen. We nodigen de lezers graag uit om meer kennis met ons te maken. Kom maar langs voor kennismaking.

Opmerking schrijver:
Mitra en Mohammed hebben nog veel meer situaties beschreven.
Het bovenstaande is de ingekorte versie.

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).