Cursus Gods plan met Israël (ext.) in 8 dagen

Cursus Gods plan met Israël (ext.) in 8 dagen

Cursus Gods plan met Israël

in 8 zaterdagen!

Start: 2 oktober 2021 in ‘de Fontein’

Waarom?

Ruim 80 procent van de Bijbel gaat over Israël. Maar houden we daar ook rekening mee als we onze Bijbel lezen? In hoeverre hebben we oog voor de Joodse context en Gods handelen met Israël? Daarom willen we 8 zaterdagen, verspreid over vier maanden, het thema Israël stevig onder de loep nemen, met als belangrijkste lesboek: de Bijbel.

Wat kun je verwachten?

Een veelzijdig lesprogramma waarin Gods plan met Zijn volk – vroeger, nu en in de toekomst – de belangrijkste plaats inneemt. Daarnaast komen ook vakken als hermeneutiek en Jodendom aan bod.

De onderwerpen:

 • De hoofdlijnen van het profetische Woord
 • Israëls roeping en bestemming
 • Ballingschappen en terugkeer van Israël
 • Romeinen 9 t/m 11
 • Het statenbeeld van Daniël 2
 • De zeventig jaarweken van Daniël 9
 • Signalen van de eindtijd
 • Het boek Openbaring
 • De Feesten van de Heere in historisch en profetisch perspectief (Lev. 23)
 • Babel en Babylon
 • De verbonden
 • De Messiasverwachting in het Oude Testament
 • Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament (met de focus op de Joodse context van de Evangeliën)
 • Relatie Kerk en Israël
 • Liefde voor Israël in de praktijk

Jodendom

We gaan in op belangrijke ontwikkelingen binnen het Joden- en christendom van de afgelopen tweeduizend jaar. Wat zijn de verschillen en wat kunnen we van elkaar leren?
Hoe kijkt men binnen het Jodendom aan tegen de Messias en wat kunnen we daarvan leren?

Hermeneutiek

Onderwerpen die aan de orde komen: observeren, omgaan met context, Schrift met Schrift vergelijken, structuur ontdekken, het gebruik van boeken en materialen en aanwijzingen voor het doorgeven van Gods Woord aan anderen. Naast het opdoen van kennis gaan we ook praktisch aan de slag met bijbeluitleg.

Waar en wanneer?

De data voor 2021/2022 zijn op zaterdag:

2 en 16 okt.
6 en 20 nov.
8 jan. 2022 gaat niet door
22 jan.
5 en 19 febr.
?

De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Totaal aantal lesuren: 32
De locatie: Vrije Baptistengemeente de Fontein, Wilgenlaan 4 in Emmeloord
Geef je op voor 1 september!

Digitale leeromgeving

Alle studies zijn op een later tijdstip via internet te beluisteren. Ook zijn de readers te downloaden. Aan het begin van de cursus ontvangt iedere student hiervoor de inloggegevens. In overleg kan men ook de cursus online volgen.

Vooropleiding en kosten

Er is geen vooropleiding vereist, maar uitsluitend een verlangen naar een bredere en diepere kennis van Gods Woord. Als richtlijn hanteren we een minimumleeftijd van 18 jaar.
Kosten voor de cursus all-in: € 160,-
Kosten online-cursus: € 100,-

Onze voorkeur gaat uit om de cursus op locatie te volgen (i.p.v. online) omdat de lessen deels interactief zijn. Het rechtstreeks stellen van vragen en de gesprekken met medecursisten en docenten maakt de verdieping veel rijker.

Identiteit en beginselen

Het IB-Studiehuis is niet verbonden aan een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de Bijbel het enige, volkomen geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is, dat zichzelf verklaart en geen ‘eigenmachtige uitlegging toelaat’ (2 Petr. 1:20-21).
Met andere woorden: de commentaren die tijdens de lessen worden gebruikt, zijn voornamelijk uit de Bijbel. De cursus is christocentrisch van aard, met aandacht voor de heilshistorische ontwikkeling van het Woord en de profetieën. Natuurlijk is er ook aandacht voor Israël en de Gemeente.

Docenten

Wijnand Heidenrijk
Harry Honigh
Piet van der Lugt
Bastin Romijn
Pieter A. Siebesma
Ton Stier
Christian Stier
David van Wijck

Voor extra info?

Zie website Israël en de Bijbel
Mail of bel met ons kantoor!
T: 0348-565697
E: info@israelendebijbel.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande link (onderaan de pagina vindt u het aanmeldingsformulier).
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/ib-studiehuis-cursus

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).