Print deze pagina

Home


   O V E R   V B G                 |               S A M E N K O M S T E N          |            T A A K G R O E P E N 

                                 M E D I A                |                   C O M M U N I C A T I E               

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij heten u van harte welkom op de website van de Vrije Baptisten Gemeente 'de Fontein'
te Emmeloord.


                                      S T A M P O U T !  2 0 1 8   -    8   J U L I
I N T R O D U C T I E K R I N G   S T A R T   1 8   S E P T E M B E R


T H E   G O D   S T O R Y     1 9 &  2 0   O K T O B E R   IN   E M M E L O O R D 

- - -  T A K E N   I N   D E   F O N T E I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Welke taak past bij jou en zou jij graag willen vervullen? Check hier de vacaturelijst.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Next page: Agenda